Tin tức hoạt động

Thông báo về việc lùi thời gian tổ chức Hội nghị Quốc tế về Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano lần thứ 10 (IWAMSN 2021)

Ban Tổ chức Hội nghị đã quyết định lùi thời điểm tổ chức Hội nghị IWAMSN 2021 đến ngày 4-6/11/2021

Phát động cuộc thi ảnh lịch năm 2022 - "Tuổi trẻ IMS trong nghiên cứu khoa học"

Chi Đoàn thanh niên Viện Khoa học vật liệu phát động cuộc thi ảnh lịch năm 2022 - "Tuổi trẻ IMS trong nghiên cứu khoa học", từ ngày 13/8 đến hết ngày 30/9/2021, nhằm giới thiệu hình ảnh, hành động đẹp của thế hệ trẻ Viện Khoa học vật liệu

Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5)

Nghiên cứu chế tạo Dây nano Bi2S3 ứng dụng quang xúc tác của chúng trong việc xử lý môi trường

Nhóm nghiên cứu của TS. Đỗ Thị Anh Thư và các cộng sự đã nghiên cứu chế tạo chế tạo Dây nano Bi2S3 ứng dụng quang xúc tác của chúng trong việc xử lý môi trường

The second Poland-Vietnam Symposium on Natural Science, High Technologies and Humanities for Young Scientists (PolVietSym2021)

Hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến đồng thời với hình thức tại chỗ tại Cracow (Ba Lan) vào ngày 20 và 21 tháng 11 năm 2021

Thông báo tài trợ của Nippon Sheet Glass Foundation for Materials Science and Engineering - NSG Foundation

Hồ sơ đăng ký tài trợ gửi tới NSG Foundation trước ngày 15/10/2021

Thông báo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu Toàn quốc lần thứ 12

Hội Vật lý Việt Nam, Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam, Viện Vật lý, Viện Khoa học Vật liệu (VAST) và Trường Đại học Cần Thơ đồng phối hợp tổ chức