Đất nền Bắc giang

Anot hy sinh hợp kim Zn, Al, Mg

Mô tả sản phẩm: Các anot hy sinh Zn, Al, là một dạng bảo vệ catot và sử dụng có hiệu quả để bảo vệ chống ăn mòn cho các cấu kiện kim loại nằm trong nước biển

Anot Mg thích hợp áp dụng bảo vệ cho đường ống dẫn trong môi trường đất và nước ngọt

Anot Al và Zn thường dung để bảo vệ cho tàu thuyền hoạt động trong môt trường nước biển

 

 

Lĩnh vực ứng dụng: Sử dụng làm điện cực chống ăn mòn cho các cấu kiện thép trong nước biển, đất và nước ngọt

 

Ưu điểm nổi bật: Dễ lắp đặt, thanh kiểm tra đơn giản

 

Tình trạng ứng dụng: Đã cung cấp cho hơn 100 xí nghiệp đóng và sửa chữa tàu  ở Việt Nam. Sẵn sàng đáp ứng khi có yêu cầu.

 

Địa chỉ liên hệ: Phòng Nghiên cứu ăn mòn và bảo vệ vật liệu
Tầng 6, nhà B2, Viện Khoa học vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội