Đất nền Bắc giang

Biểu mẫu hợp tác quốc tế

 

TIÊU ĐỀ NGÀY CẬP NHẬT CÁN BỘ PHỤ TRÁCH
Mẫu danh sách tham dự hội thảo 14.02.2020 Trương Thị Phượng
Mẫu đề nghị thanh toán công tác phí 14.02.2020 Trương Thị Phượng
Mẫu đơn đề nghị đi nước ngoài   Phạm Thị Huệ
Mẫu cam kết đi đào tạo dài hạn ở nước ngoài   Phạm Thị Huệ
Mẫu báo cáo đoàn vào, đoàn ra   Phạm Thị Huệ
Mẫu đơn xin gia hạn thời gian công tác ở nước ngoài   Phạm Thị Huệ
Mẫu đơn xin tiếp khách nước ngoài   Phạm Thị Huệ
Mẫu đơn xin tổ chức hội nghị hội thảo   Phạm Thị Huệ
Mẫu báo cáo định kỳ dành cho cán bộ công tác ở nước ngoài   Phạm Thị Huệ