Đất nền Bắc giang

Gửi liên hệ cho chúng tôi

Để lại thông tin cần hỗ trợ của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại

Mã xác nhận: 4C9E

INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCES

INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCES

Viện Khoa học vật liệu (KHVL) là Viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam (KHCNVN), được thành lập năm 1993 bởi Chính phủ trên cơ sở hợp nhất các bộ phận nghiên cứu có liên quan đến Khoa học và Công nghệ vật liệu của Viện Khoa học Việt Nam

Mã số thuế: 01234567890 Thành lập:

Giờ mở cửa: Làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai tới thứ Sáu

Điện thoại: +84 024 37564 129

Email: office@ims.vast.ac.vn

Địa chỉ: 18 Hoang Quoc Viet