Đất nền Bắc giang

Giải pháp hữu ích


10. Quy trình điều chế hợp chất phenyl aldoxim từ dầu vỏ hạt điều, Hoàng Anh Sơn, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ, cấp ngày 31/01/2018, số 1638

9. Bộ mẫu chuẩn và phương pháp phân tích kim loại quý dùng làm trang sức, Nguyễn Thế Quỳnh, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ, cấp ngày 13/06/2017, số 1526

8. Quy trình chế tạo chất lỏng tản nhiệt chứa ống nano cacbon, chất lỏng tản nhiệt thu được từ quy trình này và cấu trúc tản nhiệt chứa chất lỏng tản nhiệt, Phan Ngọc Minh, Bùi Hùng Thắng, Phan Hồng Khôi, Phạm Văn Trình, Phan Ngọc Hồng, Lê Đình  Quang, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ, cấp ngày 3/08/2016, số 1357

7. Phương pháp sản xuất vật liệu nano oxit hỗn hợp Fe-Mn trên cát thạch anh để hấp phụ arsen ra khỏi nước sinh hoạt, Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Phạm Ngọc Chức, Vũ Thế Ninh, Nguyễn Đức Văn, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ, cấp ngày 12/10/2015, số 1305

6. Phương pháp biến tính bề mặt bột khoáng talc, Ngô Kế Thế, Nguyễn Việt Dũng, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ, cấp ngày 31/8/2015, số 1293

5. Thiết bị và quy trình sản xuất liên hoàn ống cacbon nano, Phan Ngọc Minh, Lê Đình Quang, Bùi Hùng Thắng, Nguyễn Văn Chúc, Ngô Thị Thanh Tâm, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ, cấp ngày 27/1/2015, số 1126

4. Thiết bị từ hoá nước sử dụng vật liệu từ NdFeB, Đào Văn Sơn, Trần Lê Hưng, Nguyễn Chí Kiên, Phạm Minh Sơn, Nguyễn Anh Minh, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ, cấp ngày 02/12/2008, số 744

3. Phương pháp nấu luyện gang trắng chịu mài mòn chứa hàm lượng crôm cao trong lò cảm ứng, Phan Anh Tú, Đoàn Đình Phương, Nguyễn Văn Tích, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ, cấp ngày 04/12/2007, số 668

2. Thiết bị từ hoá tiết kiệm nhiên liệu sử dụng vật liệu từ NdFeB, Chu Văn Chính, Phạm Minh Sơn, Trần Lê Hưng, Nguyễn Chí Kiên, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ, cấp ngày 11/09/2006, số 560

1. Phương pháp xử lý tóc đen của người Việt Nam để làm ẩm kế, Đào Khắc An, Lê Hoàng Mai, Nguyễn Thị Thu Hà, Phan Việt Phong, Nguyễn Thị Kim Loan, Lê Hồng Hoa, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ, cấp ngày 26/09/1995, số 156