Đất nền Bắc giang

Hệ bảo về catot bằng dòng ngoài (ICCP)

 

Mô tả sản phẩm 

Hệ bảo vệ ICCP gồm : Chỉnh lưu, điện cực anot, điện cực so sánh và cấu trúc cần bảo vệ chống ăn mòn

 Lĩnh vực ứng dụng

Sử dụng chống ăn mòn cho các cấu kiện thép : tàu thuyền, dàn khoan, bến cảng, hệ thống ống dẫn… trong môi trường biển và môi trường đất

 

Ưu điểm nổi bật

Chống ăn mòn hiêu quả cho các môi trường khác nhau và xen kẽ nhau.

 

Tình trạng
ứng dụng triển khai

Sẵn sàng đáp ứng khi có yêu cầu .

 

Địa chỉ liên hệ

Phòng Nghiên cứu ăn mòn và bảo vệ vật liệu, Tầng 6, nhà B2, Viện Khoa học vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội (Tel. 02437563037)