Hội nghị cán bộ viên chức và Tổng kết công tác Công Đoàn năm 2021

Chiều ngày 07/01/2022, Viện Khoa học vật liệu đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và Tổng kết công tác Công Đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
21/01/2022 - 11:03 AM 175 lượt xem
      Viện Khoa học vật liệu đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2022, thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/20215 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.
    Tham dự và điều hành Hội nghị có PGS.TS. Đoàn Đình Phương, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, PGS.TS Phạm Duy Long Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học vật liệu cùng toàn thể các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Viện, Hội đồng khoa học, Ban chấp hành Công đoàn và Ban chấp hành Đoàn thanh niên cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động và cộng tác viên hiện đang công tác tại Viện Khoa học vật liệu.
PGS.TS. Đoàn Đình Phương, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu phát biểu Khai mại Hội nghị
        Mở đầu Hội nghị Viện trưởng Đoàn Đình Phương trình bày tóm tắt những thành tích nổi bật Viện đã đạt được trong năm, những vẫn đề càn hạn chế cũng như nhiệm vụ và thách thức cần phải vượt qua trong năm 2022. Tiếp đó, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, trao đổi và lắng nghe các ý khiến, kiến nghị của các cán bộ viên chức trong Viện với trao đổi đối và kiến nghị với Ban lãnh đạo về mọi mặt hoạt động của Viện và thông qua quy chế chi tiêu nội bộ. Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023.
       
Hội nghị cũng đã được nghe PGS.TS. Phạm Duy Long – Chủ tịch Công Đoàn Viện Khoa học vật liệu báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2021 & Phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Trong bối cảnh năm 2021 vừa có nhiều thuận lợi, vừa có những khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, cán bộ viên chức, công đoàn viên Viện Khoa học vật liệu đã có nhiều nỗ lực triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, hoạt động công đoàn vẫn được duy trì dưới các hình thức phù hợp với tình hình và bảo đảm công tác phòng chống dịch, đóng góp vào thành tích chung của toàn Viện.
       Công đoàn cơ sở Viện Khoa học vật liệu là tổ chức công đoàn có số lượng công đoàn viên lớn nhất trong các Viện nghiên cứu của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam với gần 250 công đoàn viên. Mặc dù năm 2021 là năm chịu tác động rất lớn của dịch bệnh covid 19 nhiều hoạt động tập thể, phong trào của công đoàn không thể thực hiện theo kế hoạch. Tuy nhiên Công đoàn Viện Khoa học vật liệu cũng đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, điển hình là một số hoạt động chính như sau:
      Công đoàn Viện đã thường xuyên, chủ động lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, phối hợp chặt trẽ với chính quyền, Đoàn thanh niên và các Công đoàn bộ phận tổ chức các hoạt động giáo dục tuyên truyền, phổ biến học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn các cấp. Tích cực tham gia, phối hợp với chính quyền trong việc xây dựng các chính sách, quy định liên quan tới người lao động trong đơn vị. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.
     Công đoàn đã thực hiện tốt các công tác chăm lo tới đời sống của các công đoàn viên. Trước tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp, Công đoàn tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho các cán bộ công đoàn viên. Công đoàn tham gia ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, phối hợp với chính quyền, đoàn thanh niên tuyên truyền vận động cán bộ thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức và thực hiện các biện pháp phòng dịch ở cơ quan cũng như ngoài xã hội. Các cán bộ công đoàn viên tích cực hưởng ứng đợt quyên góp mỗi người một ngày lương ủng hộ phòng chống dịch do Chủ tịch Viện và Công đoàn Viện Hàn lâm phát động  với số tiền hơn 43 triệu đồng.
      Công đoàn cũng đã chủ động phối hợp tốt với Đảng ủy, chính quyền phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Làm tốt công tác động viên, khuyến khích đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của bản thân và đơn vị. Năm 2021, nhiều cán bộ đoàn viên công đoàn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về số công trình khoa học công bố (trong đó có nhiều công trình công bố có chỉ số ảnh hưởng cao), doanh số hợp đồng triển khai công nghệ và số văn bằng sở hữu trí tuệ.. Các hoạt động khác như đào tạo, hợp tác quốc tế vẫn được duy trì và có được kết quả tốt. Năm 2021, toàn thể các công đoàn viên trong viện đều đạt thành tích lao động tiên tiến, nhiều cá nhân được đề nghị khen thưởng các cấp.
     Tích cực tham gia vào các các hoạt động do Công đoàn Viện Hàn lâm phát động như các phong trào hiến máu tình nguyện, phong trào cải tạo vệ sinh cảnh quan nơi làm việc v.v… Tiếp tục duy trì các hoạt động đã đi vào nề nếp ở cả toàn Viện cũng như từng công đoàn bộ phận. Đặc biệt trong Viện luôn giữ được sự đoàn kết nhất chí, không có bất cứ cán bộ đoàn viên nào vi phạm pháp luật hay bị khiển trách kỷ luật cũng như không có trường hợp khiếu kiện hay mất đoàn kết trong nội bộ đơn vị
    Các hoạt động văn nghệ, thể thao cũng đã được các công đoàn bộ phận cố gắng duy trì đồng thời, công đoàn Viện cũng tham gia tích cực vào các hoạt động thể thao văn hóa do Công đoàn viện Hàn lâm tổ chức trong năm 2021.
     Năm 2021, Viện Khoa học vật liệu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu được giao. Viện vẫn duy trì được thành tích là một trong những viện đi đầu trong toàn Viện Hàn lâm cả về số công trình công bố quốc tế và bằng sáng chế được cấp, doanh thu từ các hợp đồng triển khai cũng vượt mức đề ra từ đầu năm. Với các thành tích đạt được Viện Khoa học vật liệu đã vinh dự được nhận danh hiệu Cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ và Cờ thi đua của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Công đoàn Viện cũng được nhận Bằng khen của Công đoàn Viện Hàn lâm. Hội nghị cũng đã công bố quyết định khen thưởng cho các tổ công đoàn và các các công đoàn viên suất xắc đã có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động công đoàn của Viện và trao giải thưởng Cuộc thi ảnh “Tuổi trẻ IMS trong nghiên cứu khoa học” năm 2021.
 
PGS.TS. Phạm Duy Long – Chủ tịch Công Đoàn Viện Khoa học vật liệu đã trình bày báo cáo kết công tác Công đoàn năm 2021
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
 

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng – Phó Viện trưởng và PGS.TS. Phạm Duy Long  – Chủ tịch Công Đoàn trao tặng Giấy khen cho các tập thể Công Đoàn bộ phận đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021
PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng – Phó Viện trưởng và PGS.TS. Phạm Duy Long – Chủ tịch Công Đoàn trao tặng Giấy khen cho các công đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021

HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 12 (SPMS 2021) – Cần Thơ

Hội Vật lý Việt Nam, Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam, Viện Vật lý, Viện Khoa học Vật liệu (VAST) và Trường Đại học Cần Thơ đồng phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 12 (SPMS2021) tại Trường Đại học Cần Thơ, Thành phố Cần Thơ.
Xem chi tiết

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư cho TS. Vũ Đức Chính và trao bằng Tiến sĩ cho 05 cán bộ trẻ của Viện Khoa học vật liệu

Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư cho TS. Vũ Đức Chính và trao bằng Tiến sĩ cho 05 cán bộ nghiên cứu trẻ của Viện Khoa học vật liệu
Xem chi tiết

Đội bóng Viện Khoa học vật liệu xuất sắc vượt qua vòng bảng – Giải bóng đá Viện Hàn lâm KHCN VN 2022

Tại Giải bóng đá Viện Hàn lâm KHCN VN 2022, Đội bóng Viện Khoa học vật liệu đã xếp thứ nhất tại bảng A và đi tiếp vào vòng Tứ kết.
Xem chi tiết
Viện khoa học vật liệu
  • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 37564 129
  • Email: office@ims.vast.ac.vn
  • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.