Đất nền Bắc giang

Hội nghị IWAMSN 2020

Tổ chức tại Đà Nẵng từ 8-11 tháng 11 năm 2020.

Seminar 17/06/2020- Nghiên cứu vật liệu sản xuất hydro và vật liệu từ nhiệt

Viện Khoa học Vật liệu xin trân trọng kính mời các đồng nghiệp tham dự buổi Seminar thường kỳ vào 9h00, ngày thứ Tư (17/06/2020) tại P338, nhà A2, Viện Khoa học vật liệu

Seminar 03/06/2020- “Nghiên cứu phát triển công nghệ khắc laser dùng chế tạo vi cấu trúc quang tử

Báo cáo seminar trình bày về kết quả đạt được trong khuôn khổ đề tài độc lập cấp Nhà nước thuộc Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 của PGS. TS. Trần Quốc Tiến

Seminar 14/11/2019 - High Performance Core/Shell Multi-Color and Multi-Functional Colloidal Quantum Dots for Advanced Hybrid Nanosystems.

TS. Đinh Xuân Quyền, Deputy Director of the CINTRA CNRS/NTU/Thales UMI 3288, Singapore.

Seminar - Bài giảng: Application of Synchrotron and Neutron Radiation in Materials Science

Dr.Sc. Karel Saksl, Deputy Director of the Institute of Materials Research - Slovak Academy of Sciences.

Trang 1/2. Tổng số 10 mục