Tin tức hoạt động

Thông báo mời nộp đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Viện HL thực hiện 2021

Hồ sơ đề xuất gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Viện Hàn lâm KHCNVN trước ngày 29/4/2020 theo hướng dẫn cụ thể

Thông báo mời đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KHCN về ứng dụng và triển khai công nghệ cấp Viện HL thực hiện từ năm 2021

Hồ sơ đề xuất gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Viện Hàn lâm KHCNVN qua Ban Ứng dụng và Triển Khai Công nghệ trước ngày 24/4/2020.

Tạm hoãn đi công tác nước ngoài, đón đoàn vào, tổ chức hội nghị, hội thảo, lớp học quốc tế

Viện KHVL sẽ tạm thời không ký quyết định đi công tác nước ngoài, quyết định đón đoàn vào, tổ chức hội nghị, hội thảo, lớp học quốc tế cho đến khi có chỉ thị mới của cấp trên.

Thời hạn nộp Thuyết minh đề tài cơ sở 2020

Bộ phận QLKH đề nghị các chủ nhiệm đề tài nộp 07 quyển thuyết minh trước 16h30 ngày 10/02/2020

Hội nghị IWAMSN 2020

Tổ chức tại Đà Nẵng từ 8-11 tháng 11 năm 2020.

Hội thảo "Nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác xuất bản Tạp chí và chất lượng các bài báo công bố trong Tạp chí"

Do Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology tổ chức ngày 15/01/2020

Seminar: High Performance Core/Shell Multi-Color and Multi-Functional Colloidal Quantum Dots for Advanced Hybrid Nanosystems.

TS. Đinh Xuân Quyền, Deputy Director of the CINTRA CNRS/NTU/Thales UMI 3288, Singapore.

Seminar - Bài giảng: Application of Synchrotron and Neutron Radiation in Materials Science

Dr.Sc. Karel Saksl, Deputy Director of the Institute of Materials Research - Slovak Academy of Sciences.