HỌC BỔNG VALLET 2016

TỔ CHỨC KHOA HỌC RENCONTRES DU VIETNAM

THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2016

 

     Ấn vào đường dẫn dưới đây để tải file thông báo học bổng Vallet 2016 và mẫu đăng kư học bổng Vallet 2016:

 

+ File .PDF:

Thông báo học bổng Vallet 2016 + Bản đăng kư học bổng

 

+ File .DOC:

Thông báo học bổng Vallet 2016 + Bản đăng kư học bổng

 

———————————

Địa chỉ liên hệ:

 

Những sinh viên muốn nhận học bổng Vallet-2016

cần gửi hồ sơ đến địa chỉ sau:

 

Hội đồng xét duyệt học bổng Vallet 2016

Văn pḥng Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Pḥng 14, tầng 2, Nhà A1

18 Đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (04) 3756 0426 – Fax: (04) 3836 0705

E-mail: vanphong-vsnvhieu@ims.vast.ac.vn

Website: http://ims.vast.ac.vn/vallet2016

Thời hạn nhận bản đăng kư: Trước ngày 25 tháng 7 năm 2016

Website hiện thị

tốt nhất với các

Tŕnh duyệt:

FireFox

Opera

Google Chrome

Cốc Cốc