Địa Chỉ Liên Hệ

 

 

Những sinh viên muốn nhận học bổng Vallet-2016

cần gửi hồ sơ đến địa chỉ sau:

 

Hội đồng xét duyệt học bổng Vallet 2016

 

Văn pḥng Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Pḥng 14, tầng 2, Nhà A1

18 Đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (04) 3756 0426 – Fax: (04) 3836 0705

E-mail: vanphong-vsnvhieu@ims.vast.ac.vn

Website: http://ims.vast.ac.vn/vallet2016

 

Thời hạn nhận bản đăng kư: Trước ngày 25 tháng 7 năm 2016

 

 

 

 HỌC BỔNG VALLET 2016

TỔ CHỨC KHOA HỌC RENCONTRES DU VIETNAM

Website hiện thị

tốt nhất với các

Tŕnh duyệt:

FireFox

Opera

Google Chrome

Cốc Cốc