Đất nền Bắc giang

Kế hoạch xét tuyển viên chức 2020 và danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển

 

- Tải kế hoạch xét tuyển viên chức 2020 dạng PDF tại đây

 

 

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức năm 2020

 

- Tải danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức năm 2020 dạng PDF tại đây