Đất nền Bắc giang

Nghiên cứu động học hồi phục quá trình kích thích quang học trong vật liệu tổ hợp TiO2 với carbon (ống nano carbon, graphene) và hạt nano vàng

Nhóm nghiên cứu Viện Khoa học vật liệu cùng các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu tiêu chuẩn và khoa học Hàn Quốc (KRISS) công bố công trình khoa học về động học hồi phục kích thích quang trong vật liệu tổ hợp TiO2 với carbon,hạt nano vàng

     

      Gần đây, các nhà khoa học của Viện Khoa học vật liệu cùng các đồng nghiệp thuộc Viện nghiên cứu tiêu chuẩn và khoa học Hàn Quốc (KRISS) đã công bố công trình khoa học về động học hồi phục kích thích quang trong TiO2 pha anatase và tổ hợp của nó với vàng (Au), ống nano carbon (CNT), graphene (G), tổ hợp CNT-Au và G-Au. Vị trí đỉnh huỳnh quang quan sát được khoảng 3 eV gần như không thay đổi trong khi phát xạ liên quan đến các khuyết tật trong vùng ánh sáng nhìn thấy có sự dịch chuyển về phía năng lượng cao hơn, phụ thuộc vào bản chất của vật liệu tích hợp vào tổ hợp. Với sự hỗ trợ từ phép đo huỳnh quang phân giải thời gian cỡ pico giây và phổ Raman, động học quang thích hợp trong các vật liệu tổ hợp đã được đưa ra mô tả các quá trình hồi phục liên quan đến các phản ứng quang xúc tác thông qua sự phân lập hạt tải đến các vật liệu tích hợp khác nhau.  

    Nhóm nghiên cứu đã chế tạo thành công tổ hợp CNT(G)2%-Au0,1%/TiO2. Phổ Raman, huỳnh quang và huỳnh quang phân giải thời gian đã cho sự hiểu biết sâu hơn lên các tính chất quang của các vật liệu và cơ chế liên quan đến hoạt tính quang xúc tác. Các vật liệu tổ hợp Au0,1%/TiO2; CNT2%/TiO2; G2%/TiO2; CNT2%-Au0,1%/TiO2; G2%-Au0,1%/TiO2 đều thể hiện sự truyền điện tử nhanh qua bề mặt tiếp xúc. G2%/TiO2 và G2%-Au0,1%/TiO2 thể hiện sự tăng cường đáng kể hoạt tính quang xúc tác so với TiO2.

Các kích thích quang học được sinh ra bên trong TiO2 chuyển sang các vật liệu tích hợp

và đóng vai trò quan trọng trong phản ứng quang xúc tác.

   Kết quả này của nhóm nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Catalysis Communications với hệ số ảnh hưởng IF (Impact Factor) = 3,674: Relaxation dynamics of photoexcitations in TiO2 and its composites with Au/carbon nanotube (graphene), Catalysis Communications 139 (2020) 105970.

       Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1566736720300467

Cảm biến điện hóa phát hiện nồng độ asen (V) trên cơ sở sử dụng màng mỏng vật liệu tổ hợp ống nano các bon hai tường và graphene

Nhóm nghiên cứu tại Viện Khoa học vật liệu đã công bố công trình khoa học sử dụng màng mỏng vật liệu tổ hợp ống nano các bon hai tường (DWCNTs) và graphene (Gr) đơn lớp nhằm phát hiện nồng độ asen (V) trong môi trường cholesterol

Vật liệu xúc tác quang trên cơ sở vật liệu nano TiO2 trong phân hủy chất màu hữu cơ

Nhóm nghiên cứu tại Viện KHVL đã đánh giá hiệu quả xúc tác quang hóa của các tinh thể nano TiO2 trong phân hủy chất màu hữu cơ Rhodamine B và Rose Bengal

Hội nghị điển hình tiên tiến Viện Khoa học vật liệu giai đoạn 2015-2020

Sáng ngày 12/06/2020, tại Hội trường tầng 2 nhà B2, Viện Khoa học vật liệu đã long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Toạ đàm thanh niên năm 2020 nhân kỷ niệm 27 năm ngày thành lập Viện

Ngày 11/6/2020, chi Đoàn Viện Khoa học vật liệu tổ chức Toạ đàm thanh niên nhân kỷ niệm 27 năm ngày thành lập Viện (11/6/1993 – 11/6/2020)

Đội bóng Viện Khoa học vật liệu tham gia Giải bóng đá do Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức

Sáng ngày 20/05/2020, đội bóng Viện KHVL đã thi đấu trận đấu đầu tiên của Giải bóng đá chào mừng kỷ niệm ngày KH&CN (18/5)

Giao lưu văn hoá – thể thao giữa Chi Đoàn Viện Khoa học vật liệu và Chi Đoàn Học viện Khoa học & Công nghệ

Ngày 06/03/2020, CĐ Viện Khoa học vật liệu và Chi Đoàn Học viện Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu bóng đá tại sân bóng La Thành, Hà Nội.