Đất nền Bắc giang

Seminar 03/06/2020- “Nghiên cứu phát triển công nghệ khắc laser dùng chế tạo vi cấu trúc quang tử

Báo cáo seminar trình bày về kết quả đạt được trong khuôn khổ đề tài độc lập cấp Nhà nước thuộc Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 của PGS. TS. Trần Quốc Tiến

Viện Khoa học Vật liệu xin trân trọng kính mời các đồng nghiệp tham dự buổi Seminar:

Người trình bày: PGS.TS. Trần Quốc Tiến

Thời gian: 9h00, ngày thứ Tư (03/06/2020)

Địa điểm: P338, nhà A2, Viện Khoa học vật liệu

Tóm tắt nội dung:

Báo cáo seminar trình bày về kết quả đạt được của đề tài độc lập cấp nhà nước thuộc Chương trình phát triển Vật lý. Các mục tiêu của đề tài này

là: (i) xây dựng, phát triển và làm chủ công nghệ khắc laser ở Việt Nam phục vụ chế tạo các vi cấu trúc quang tử; (ii) Chế tạo được một số cấu trúc vi quang tử trên cơ sở vật liệu polymer và vật liệu lai hữu cơ - vô cơ có khả năng ứng dụng làm cảm biến quang học trong lĩnh vực hóa môi trường. Các nội dung chính đã thực hiện sẽ được báo cáo báo gồm:

- Các kết quả về nghiên cứu cứu xây dựng hệ thiết bị khắc laser trực tiếp (Direct Laser Writing - DLW) trên cơ sở nguyên lý LOPA (Low One-Photon Absorption) và hoàn thiện, tối ưu hóa cũng như khảo sát, hiệu chỉnh hệ thiết bị.
- Tổng hợp và khảo sát một số tính chất đặc trưng của vật liệu lai hữu cơ-vô cơ định hướng ứng dụng chế tạo cấu trúc quang tử bằng kỹ thuật khắc laser
- Nghiên cứu tính toán, mô phỏng, chế tạo các cấu trúc quang tử và phát triển phương pháp chế tạo các cấu trúc siêu phân giải (super resolution) trên hệ khắc laser trực tiếp
- Nghiên cứu chế tạo các cấu trúc plasmonic trên cơ sở sử dụng hệ thiết bị khắc laser trực tiếp.
- Ứng dụng kỹ thuật khắc laser trực tiếp nghiên cứu chế tạo thử nghiệm các cấu trúc cảm biến quang tử và cấu trúc cảm biến plasmonic.

Viện Khoa học vật liệu xin trân trọng thông báo và kính mời tất cả các đồng nghiệp quan tâm tham dự!