Đất nền Bắc giang

Seminar 09/12/2020 về chế tạo nano oxit phức hợp lai từ tính nền La-Fe-Mn để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nguồn nước sinh hoạt

Viện Khoa học Vật liệu xin trân trọng kính mời các đồng nghiệp tham dự buổi Seminar thường kỳ vào 9h00 ngày 09/12/2020 tại phòng 338 nhà A2

Viện Khoa học Vật liệu xin trân trọng kính mời các đồng nghiệp tham dự buổi seminar khoa học

 

Thời gian:   từ 9h30, thứ Tư, ngày 09.12.2020; 

Địa điểm:    Phòng 338 nhà A2.

Nội dụng báo cáo: Trình bày một số kết quả đạt được của đề tài cấp Viện Hàn lâm: "Nghiên cứu chế tạo nano oxit phức hợp lai từ tính nền La-Fe-Mn để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nguồn nước sinh hoạt với hiệu năng cao tại làng nghề"Mã số: VAST03.06/18-19.

Người trình bày:  TS. Vũ Thế Ninh

Mục tiêu của đề tài:

- Chế tạo vật liệu nano oxit phức hợp lai từ tính nền La-Fe-Mn có khả năng hấp phụ Pb, Cd, As trong nước với dung lượng cao;

- Ứng dụng vật liệu nano oxit phức hợp lai từ tính để loại bỏ Pb, Cd, As trong thiết bị có khả năng thu hồi vật liệu bằng lực từ trường.

Các nội dung chính của báo cáo:

  • Chế tạo và đặc trưng một số hệ nano oxit phức hợp nền La-Fe-Mn (bao gồm 02 hệ oxit perovskit LaFe1-xMnxO3 và spinel Fe3-xMnxO4.
  • Đánh giá khả năng sử dụng oxit phức hợp nền La-Fe-Mn để hấp phụ các chất  gây ô nhiễm môi trường nước (As, Cd, Pb).
  • Biến tính oxit phức hợp nền La-Fe-Mn bằng cách bọc/chức năng hóa (Na2SiO3, TEOS, APTMS) nhằm tăng cường khả năng hấp phụ của vật liệu đối với As, Pb, Cd.
  • Phương án ứng dụng vật liệu hấp phụ chế tạo được để làm sạch nước sinh hoạt bị ô nhiễm tại làng nghề tái chế phế liệu nhôm (tại Làng Mẫn Xá, Văn Môn, Bắc Ninh).

 

Trân trọng kính mời các đồng nghiệp tham dự!