Đất nền Bắc giang

Seminar 11/8/2021 về: Thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống loãng xương từ Ba kích tím Quảng Ninh

Viện Khoa học vật liệu xin trân trọng kính mời các đồng nghiệp tham dự buổi seminar khoa học báo cáo kết quả dự án KHCN thuộc Chương trình Phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ đến năm 2020 (Chương trình 2075, cấp Nhà nước):

Tên báo cáo:  Thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống loãng xương từ Ba kích tím Quảng Ninh (mã số: TTKHCN.DA.11-2019)

Người trình bày:  ThS. DS. Phan Kế Sơn (Phòng Vật liệu nano y sinh)

Thời gian:    Từ 9h00 ngày 11/08/2021 (thứ ).

Hình thức:   Trực tuyến (qua phần mềm Zoom).

 

Tóm tắt nội dung báo cáo:

Trong xã hội phát triển, các bệnh về xương khớp, đặc biệt là các vấn đề về loãng xương ngày càng tăng. Nhu cầu sử dụng thuốc/các sản phẩm thực phẩm chức năng trong điều trị/hỗ trợ điều trị bệnh loãng xương ngày càng nhiều. Ba kích là dược liệu từ lâu đã được sử dụng trong Y học cổ truyền, có chứa nhiều hoạt chất quý có tác dụng chống loãng xương như anthraquinon, iridoid và olygo-polysaccharid. Tuy nhiên, nhược điểm của anthraquinon là khó tan trong nước, trong khi đó, các phân tử nhỏ iridoid dễ bị đào thải khỏi cơ thể. Do đó cần có một hệ dẫn thuốc thích hợp vừa làm tăng độ tan và hấp thu của các anthraquinon và iridoid chống loãng xương từ Ba kích, vừa thích hợp và thuận tiện sử dụng cho mọi đối tượng.

Mục tiêu của đề tài là:

1)  Hoàn thiện quy trình sản xuất nguyên liệu nano cao định chuẩn Ba Kích.

2)  Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống loãng xương từ nguyên liệu nano Ba Kích.

3)  Hỗ trợ thương mại hóa thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống loãng xương từ nguyên liệu nano Ba Kích

Báo cáo sẽ trình bày về kết quả chế tạo nguyên liệu nano Ba kích từ cao đinh chuẩn Ba kích tím Quảng Ninh, hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống loãng xương. Cũng trong Báo cáo này, các kết quả về đánh giá tác dụng chống loãng xương in vitro, in vivo, độc tính cấp, độc tính bán trường diễn của hệ nano Ba kích và sản phẩm thực phẩm chức năng, cũng như một số kết quả bước đầu về chuyển giao quy trình.

Viện Khoa học vật liệu xin trân trọng thông báo và kính mời tất cả các đồng nghiệp quan tâm tham dự!