Đất nền Bắc giang

Seminar 17/06/2020- Nghiên cứu vật liệu sản xuất hydro và vật liệu từ nhiệt

Viện Khoa học Vật liệu xin trân trọng kính mời các đồng nghiệp tham dự buổi Seminar thường kỳ vào 9h00, ngày thứ Tư (17/06/2020) tại P338, nhà A2, Viện Khoa học vật liệu

 

     Viện Khoa học Vật liệu xin trân trọng kính mời các đồng nghiệp tham dự buổi Seminar thường kỳ:

Thời gian: 9h00, ngày thứ Tư (17/06/2020)

Địa điểm: P338, nhà A2, Viện Khoa học vật liệu.

Báo cáo 1:

Kết quả đề tài:  “Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác bột hỗn hợp ôxít kim loại (Ru-Ir)O2 và bộ điện phân nước sử dụng màng trao đổi proton (PEMWE) để sản xuất hydro”,

Mã số: VAST03.01/18-19

Người trình bày: TS. Phạm Thi San

Mục tiêu:

- Tìm được qui trình tổng hợp vật liệu xúc tác bột trên cơ sở hỗn hợp ôxít kim loại (Ru-Ir)O2 phù hợp có hoạt tính xúc tác cao cho phản ứng thoát ôxy trong điện phân nước sử dụng màng trao đổi proton (PEM - Proton exchange membrane) qui mô 1g/mẻ.

- Nghiên cứu công nghệ chế tạo điện cực màng MEA diện tích làm việc 25 cm2 có hoạt tính và độ bền cao sử dụng trong PEMWE (Proton exchange membrane water electrolyser).

- Thiết kế chế tạo bộ PEMWE công suất khoảng 10L/h.

Các nội dung chính của báo cáo gồm:

  • Tổng hợp và khảo sát một số tính chất đặc trưng của vật liệu bột hỗn hợp oxit IrRuO2 định hướng ứng dụng làm xúc tác cho quá trình thoát oxy trong thiết bị điện phân nước sử dụng màng trao đổi proton.
  • Nghiên cứu chế tạo điện cực màng MEA và các bộ phận khác (tấm dẫn điện, tấm tách dòng, tấm vỏ...) cho bộ điện phân đơn PEMWE diện tích 25 cm2.
  • Đánh giá ảnh hưởng của các thông số chế tạo của màng MEA, cấu hình của tấm tách dòng tới đặc tính điện và điện hóa của bộ PEMWE đơn diện tích 25 cm2.
  •  Đánh giá ảnh hưởng của lưu lượng nước cấp, nhiệt độ làm việc, mật độ dòng điện... tới công suất của bộ điện phân đơn PEMWE. Đưa ra chế độ hoạt động tối ưu cho bộ PEMWE đơn diện tích 25 cm2.
  • Thiết kế, chế tạo bộ ghép điện phân PEMWE có công suất 10 Lít hydro /giờ.

 

Báo cáo 2:

Kết quả đề tài: “Tăng cường công suất tổn hao riêng của hệ hạt nano Co1-xZnxFe2O4 chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt, nghiên cứu vai trò của siêu thuận từ tương tác và thử nghiệm nhiệt từ trị tế bào ung thư”

Đề tài KHCN thuộc Chương trình Phát triển Vật lý đến năm 2020 cấp Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Người trình bày: PGS.TS. Đỗ Hùng Mạnh

Các mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài này là:

  1. Nghiên cứu chế tạo hệ hạt nano Co1-xZnxFe2O4 đồng nhất về mặt hóa học có dạng hình cầu và phân bố kích thước hẹp.
  2. Đo đạc và xác định thông số đặc trưng tương tác lưỡng cực trong hệ hạt nano theo mô hình siêu thuận từ tương tác.
  3. Xác định các thông số vật lý của mô hình ảnh hưởng đến việc tăng cường công suất tổn hao riêng (SLP) định hướng cho chế tạo hệ vật liệu có SLP cực đại.
  4. Thử nghiệm nhiệt từ trị tế bào ung thư.

Viện Khoa học vật liệu xin trân trọng thông báo và kính mời tất cả các đồng nghiệp quan tâm tham dự!