Đất nền Bắc giang

Seminar 26/08/2020 về công nghệ chế tạo nam châm thiêu kết có lực kháng từ cao, qui mô bán công nghiệp, ứng dụng trong mô tơ và máy phát điện

Viện Khoa học Vật liệu xin trân trọng kính mời các đồng nghiệp tham dự buổi Seminar thường kỳ vào 9h00 ngày 26/8/2020 tại phòng 338 nhà A2

 

Viện Khoa học vật liệu xin trân trọng kính mời các đồng nghiệp tham dự buổi seminar khoa học:

Tiêu đề:  Một số kết quả đã đạt được của đề tài cấp Quốc gia (KC.02) "Nghiên cứu công nghệ chế tạo nam châm thiêu kết (Nd, Dy)-Fe-B có lực kháng từ cao, qui mô bán công nghiệp, ứng dụng trong mô tơ và máy phát điện". 

Tóm tắt nội dung:

1. Quy trình công nghệ chế tạo kim loại đất hiếm từ sản phẩm ôxit đất hiếm đã được nghiên cứu ở trong nước.

2. Qui trình công nghệ chế tạo nam châm thiêu kết (Nd,Dy)-Fe-B có lực kháng từ cao qui mô bán công nghiệp (15 - 40 kg/mẻ).

3. Thử nghiệm ứng dụng nam châm thiêu kết (Nd,Dy)-Fe-B chế tạo được trong xe máy điện và máy phát điện gió.

Người trình bàyGS.TS. Nguyễn Huy Dân

Thời gian: Từ 9h00 ngày 26/8/2020 (thứ Tư).

Địa điểmPhòng 338 nhà A2, Viện Khoa học vật liệu.

Viện Khoa học vật liệu xin trân trọng thông báo và kính mời tất cả các đồng nghiệp quan tâm tham dự!