Đất nền Bắc giang

Seminar 28/10/2020 về chế tạo và khảo sát tính chất của chất lỏng chứa thành phần các bon nano trong hấp thụ năng lượng mặt trời

Viện Khoa học Vật liệu xin trân trọng kính mời các đồng nghiệp tham dự buổi Seminar thường kỳ vào 9h00 ngày 27/10/2020 tại phòng 338 nhà A2

Viện Khoa học vật liệu xin trân trọng kính mời các đồng nghiệp tham dự buổi seminar khoa học:

Tiêu đề: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của chất lỏng chứa thành phần các bon nano trong hấp thụ năng lượng mặt trời 

Tóm tắt nội dung:

Một trong những nguồn năng lượng tái tạo có tiềm năng phát triển rất lớn đó là năng lượng mặt trời. Để nâng cao hiệu suất của hệ thống hấp thụ nhiệt năng lượng mặt trời sử dụng thể tích hấp thụ thì phải nâng cao độ dẫn nhiệt của chất lỏng hoạt động. Trong những năm gần đây, nhiều nhà nghiên cứu đã tập trung tìm hiểu cách nâng cao khả năng truyền nhiệt của các chất lỏng hoạt động trong các bộ phận hấp thụ nhiệt bằng cách thay đổi đặc tính vật lý của nó.

Một trong những cách nâng cao khả năng truyền nhiệt của chất lỏng đó là sử dụng chất lỏng nano. Chất lỏng nano là một hỗn dịch chứa các hạt nano trong chất lỏng nền, đã chứng tỏ được tiềm năng rất lớn trong nhiều ứng dụng kĩ thuật nhờ sự tăng cường độ dẫn nhiệt và sự đối lưu so với chất lỏng nền. Nhờ độ dẫn nhiệt cao của ống nano cacbon (CNTs), nhiều nghiên cứu tìm hiểu các đặc trưng cơ bản của CNTs và áp dụng chúng trong các hệ truyền nhiệt và bộ thu năng lượng mặt trời. Từ những lý do trên, nội dung nghiên cứu tập trung vào việc chế tạo và khảo sát tính chất của chất lỏng chứa thành phần cácbon nanô trong hấp thụ năng lượng mặt trời.

Các nội dung báo cáo:

  • Tìm hiểu mô hình lý thuyết khảo sát độ dẫn nhiệt, tính chất quang và hấp thụ nhiệt của chất lỏng nano chứa thành phần nano cacbon trong hấp thụ năng lượng mặt trời.
  • Nghiên cứu chế tạo chất lỏng nano chứa vật liệu nano cacbon với các nền vật liệu khác nhau.
  • Khảo sát sự phân tán, độ ổn định, độ dẫn nhiệt, tính chất quang, khả năng chuyển hóa quang nhiệt của các chất lỏng nano thu được.
  • Thử nghiệm ứng dụng chất lỏng nano trong động cơ Stirling, đánh giá hiệu quả thu được.

Người trình bàyNCS. Nguyễn Trọng Tâm

Thời gian: Từ 9h00 ngày 26/8/2020 (thứ Tư).

Địa điểmPhòng 338 nhà A2, Viện Khoa học vật liệu.

Viện Khoa học vật liệu xin trân trọng thông báo và kính mời tất cả các đồng nghiệp quan tâm tham dự!