Đất nền Bắc giang

Seminar 7/4/2021 về: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các cảm biến để

xây dựng hệ thống thiết bị đo nồng độ khí thải và điều khiển quá trình đốt cháy nhiên liệu

Viện Khoa học Vật liệu xin trân trọng kính mời các đồng nghiệp tham dự buổi seminar khoa học (Báo cáo kết quả đề tài KC05.13/16-20 thuộc Chương trình KHCN cấp nhà nước về Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng).

Tên báo cáo: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các cảm biến để xây dựng hệ thống thiết bị đo nồng độ khí thải và điều khiển quá trình đốt cháy nhiên liệu

Người trình bày:  TS. Hồ Trường Giang

Thời gian:    9h, thứ Tư, ngày 07/4/2021

Địa điểm:     Phòng 338 nhà A2.

Tóm tắt nội dung báo cáo:

Trong sản xuất xi-măng, 90% giá thành sản phẩm là năng lượng sử dụng trong chuyển hóa thành clinker. Năng lượng sử dụng cho quá trình này gồm 70% nhiệt năng và 30% là điện năng. Công nghiệp sản xuất xi-măng đã biết đến từ khá lâu, tuy nhiên mới gần đây các giải pháp công nghệ cho tiết kiệm năng lượng trong ngành này mới được tập trung nghiên cứu và phát triển mạnh.

Mục tiêu của đề tài là:

  • Làm chủ công nghệ thiết kế và chế tạo các cảm biến đo nồng độ khí thải (O2, CO, CO2, NOx, HC) hoạt động ở nhiệt độ cao phù hợp để xây dựng hệ thống thiết bị đo nồng độ khí thải và điều khiển quá trình đốt cháy nhiên liệu nhằm tiết kiệm nhiên liệu;
  • Xây dựng và ứng dụng được hệ thống thiết bị đo nồng độ khí thải và điều khiển quá trình đốt cháy nhiên liệu than đá trong hệ thống lò nung ủ Clinker của nhà máy sản xuất xi măng nhằm tiết kiệm nhiên liệu đầu vào.

Báo cáo sẽ trình bày về kết quả chế tạo các bộ cảm biến khí dựa trên nguyên tắc điện hóa và hấp thụ hồng ngoại cho phân tích khí CO, CO2, NO, NO2, HC và O2. Cũng trong Báo cáo này, các kết quả về việc triển khai lắp đặt, vận hành và đánh giá chất lượng cũng như hiệu quả của Hệ thiết bị phân tích khí thải (gồm loại khí: O2: 0-21%; CO: 0-5000 ppm; NOx:  0-5000 ppm; CO2: 0- 20%; HC: 0-5000 ppm) hoạt động 24/24 được ghép nối trực tiếp với hệ thống vận hành lò của nhà máy sản xuất xi-măng VICEM Sông Thao, và một số đánh giá hiệu quả bước đầu về nhiệt tiêu hao liên quan đến tham số khí tại Nhà máy sẽ được phân tích và trình bày.

 

Trân trọng kính mời các đồng nghiệp tham dự!