Đất nền Bắc giang

Seminar - Bài giảng: Application of Synchrotron and Neutron Radiation in Materials Science

Dr.Sc. Karel Saksl, Deputy Director of the Institute of Materials Research - Slovak Academy of Sciences.

Viện Khoa học Vật liệu xin trân trọng kính mời các đồng nghiệp tham dự buổi Seminar - Bài giảng:

 

Chủ đề:                  Application of Synchrotron and Neutron Radiation in Materials Science

Người trình bày:    Dr.Sc. Karel Saksl, Deputy Director of the Institute of Materials Research - Slovak Academy of Sciences.

Thời gian:              Từ 9-11h, ngày 12/11/2019 (thứ Ba).

Địa điểm:               Phòng Hội thảo 337-338 nhà A2.

 

Viện Khoa học vật liệu xin trân trọng thông báo và kính mời tất cả các đồng nghiệp quan tâm tham dự!