Đất nền Bắc giang

Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường

 

   Năm 2021, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) lựa chọn là “Phục hồi hệ sinh thái” và chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học được Liên hợp quốc lựa chọn là “Chúng ta là một phần của giải pháp –Vì thiên nhiên”. 

   Viện Khoa học vật liệu phát động phong trào “Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5)” với chủ đề  "Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường". Một số nội dung và hoạt động cụ thể như sau:

  1. Động viên, thúc đẩy cán bộ, viên chức, nhà khoa học Viện xây dựng các đề tài, dự án gắn với sử dụng nguồn năng lượng tạo như năng lượng hydro, năng lượng gió, năng lượng mặt trời; Thu hồi và tái chế chất thải rắn từ công nghiệp điện tử, khai thác khoáng sản-luyện kim...
  2. Tuyên truyền, phổ biến thông tin cho cán bộ công nhân viên chức về tác hại của ô nhiễm không khí và lợi ích của việc sử dụng phương tiện cá nhân, công cộng sử dụng nhiên liệu xanh đối với môi trường không khí.
  3. Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động hiểu và nhận thức đúng đắn về việc bảo vệ môi trường và tích cực hưởng ứng các hoạt động như: Làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý giấy vụn, phân loại rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, trồng cây xanh… Thể hiện trách nhiệm cao trong việc gìn giữ môi trường làm việc, khu dân cư, nơi sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp.
    - Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021 như: Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích các hoạt động tái sử dụng rác thải nhựa;
    Tại cơ quan, luôn giữ gìn tốt vệ sinh môi trường, xây dựng Mô hình nơi làm việc không khói thuốc lá

Một số hình ảnh Lãnh đạo và cán bộ Viện Khoa học vật liệu

trong các hoạt động trồng cây, tôn tạo vườn hoa, cây cảnh.

  1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức và người lao động trong việc: Không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, chống rác thải nhựa trên cạn và đại dương.
  2. Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Viện Khoa học vật liệu.