Đất nền Bắc giang

Tạm hoãn đi công tác nước ngoài, đón đoàn vào, tổ chức hội nghị, hội thảo, lớp học quốc tế

Viện KHVL sẽ tạm thời không ký quyết định đi công tác nước ngoài, quyết định đón đoàn vào, tổ chức hội nghị, hội thảo, lớp học quốc tế cho đến khi có chỉ thị mới của cấp trên.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại công văn số 442/VHL-HTQT ngày 12/3/2020, Lãnh đạo Viện sẽ tạm thời không ký quyết định đi công tác nước ngoài, quyết định đón đoàn vào, tổ chức hội nghị, hội thảo, lớp học quốc tế cho đến khi có chỉ thị mới của cấp trên.

Phòng Quản lý tổng hợp xin thông báo để các cán bộ Viện được biết và thực hiện.

Trân trọng thông báo.

Phòng QLTH