Đất nền Bắc giang

Thời hạn nộp Thuyết minh đề tài cơ sở 2020

Bộ phận QLKH đề nghị các chủ nhiệm đề tài nộp 07 quyển thuyết minh trước 16h30 ngày 10/02/2020

Kính gửi các cán bộ Viện Khoa học vật liệu,

Để chuẩn bị cho công tác xét duyệt Thuyết minh đề tài cơ sở năm 2020, Bộ phận QLKH đề nghị các chủ nhiệm đề tài nộp 07 quyển thuyết minh về địa chỉ:

  • Phạm Thị Hải Đăng, P329 nhà A2
  • Thời gian: trước 16h30 ngày 10/02/2020.

Trân trọng thông báo./.

Bộ phận Quản lý khoa học