Thông báo giải thưởng Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN – Hàn Quốc 2021 cho các nhà khoa học trẻ ASEAN

Để khuyến khích các nhà khoa học trẻ thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tham gia tích cực vào hoạt động nghiên cứu khoa học
29/10/2021 - 11:58 AM 147 lượt xem

Để khuyến khích các nhà khoa học trẻ thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tham gia tích cực vào hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Chính phủ Hàn quốc và ASEAN tổ chức xét chọn và trao giải thưởng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thường niên ASEAN - Hàn Quốc (ASEAN-ROK) giành cho các nhà khoa học trẻ ASEAN.

Thông tin chi tiết về điều kiện của ứng viên tham gia giải thưởng, tiêu chí đánh giá xét chọn và Mẫu hồ sơ đăng ký xem tại đường link sau:

https://iicc.stepi.re.kr/site/iiccen/ex/bbs/View.do;jsessionid=15DE49F958E1FB7EB79CF4E0F2203A9D?pageIndex=1&cbIdx=1351&bcIdx=37242&mode=&kwrdSearch=&tgtTypeCd=SUB_CONT&searchKey=&searchSort=REG_DT

Giá trị giải thưởng là:        US $12,000

Hạn nộp hồ sơ:                   31/07/2021

Công bố giải thưởng:        10/2021

Viện Khoa học vật liệu xin thông báo và khuyến khích các cán bộ khoa học trẻ nộp hồ sơ tham gia giải thưởng!

Viện khoa học vật liệu
  • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 37564 129
  • Email: office@ims.vast.ac.vn
  • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.