Đất nền Bắc giang

Thông báo tài trợ của Nippon Sheet Glass Foundation for Materials Science and Engineering - NSG Foundation

Hồ sơ đăng ký tài trợ gửi tới NSG Foundation trước ngày 15/10/2021

Viện Khoa học vật liệu xin gửi tới các cán bộ thông báo tài trợ nghiên cứu của Nippon Sheet Glass Foundation for Materials Science and Engineering - NSG Foundation (Nhật Bản) năm 2022 với nội dung chính như sau:

  1. Phạm vi tài trợ: Dự án nghiên cứu về Khoa học và công nghệ vật liệu vô cơ. Các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể được tài trợ gồm: các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về vật liệu vô định hình và tinh thể có tiềm năng ứng dụng trong quang tử, điện tử, nhiệt độ cao…
  2. Kinh phí tài trợ cho dự án nghiên cứu: 2.000 6.000 US$  thực hiện trong thời gian từ 12 đến 24 tháng (bắt đầu từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2022 hoặc tháng 12/2023).
  3. Các đề xuất viết bằng tiếng Anh theo mẫu “Application for Research Grant” kèm theo các tài liệu liên quan liệt kê trong “Check Sheet for Applying”.
  4. Hồ sơ đăng ký tài trợ gửi tới NSG Foundation trước ngày 15/10/2021.

Thông tin cụ thể đăng tải trên website: http://nsg-zaidan.or.jp/index_en.html