Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Hàn Quốc năm 2021

Trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc, ký năm 1995, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST) và Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc (MSIT) (dưới đây được gọi là hai Bên) khởi động Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2024.
29/10/2021 - 11:12 AM 27 lượt xem

Hạn nộp hồ sơ tuyển chọn: 17h00 ngày 25/5/2021 (phía Việt Nam); 18h00 ngày 25/5/2021 (phía Hàn Quốc)


1. MỤC TIÊU

Trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc, ký năm 1995, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST) và Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc (MSIT) (dưới đây được gọi là hai Bên) khởi động Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2024.

Hai Bên thông báo để các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu hai nước gửi đề xuất các đề tài hợp tác nghiên cứu chung nhằm mục đích khuyến khích sự hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

2. LĨNH VỰC HỢP TÁC

Các đề tài hợp tác phải thuộc một trong 4 (bốn) lĩnh vực sau, các đề tài thuộc các lĩnh vực khác sẽ không được xem xét:

- Lĩnh vực công nghệ thông tin: Ưu tiên xem xét các đề tài hợp tác về một trong các hướng nghiên cứu, ứng dụng sau: (1) Trí tuệ nhân tạo (AI); (2) Công nghệ 5G; (3) Công nghệ đảm bảo an ninh, an toàn mạng và bảo mật thông tin tiên tiến; (4) Thiết bị, phần mềm, giải pháp, nền tảng cho chuyển đổi số trong các lĩnh vực ưu tiên của hai Bên.

- Lĩnh vực công nghệ sinh học: Ưu tiên xem xét các đề tài hợp tác về một trong các hướng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong: (1) Công nghệ sinh học (sinh học phân tử, chỉ thị phân tử, chỉnh sửa hệ gen, chuyển gen, lai tạo, đột biến,...) trong chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản,...; (2) Công nghệ sinh học sinh sản trong chăn nuôi, thủy sản (nhân bản, tế bào gốc, bảo quản vật liệu di truyền,…); (3) Công nghệ sinh học nghiên cứu các bệnh lây truyền từ động vật sang người; giám định chẩn đoán, và phương pháp phòng, trị; (4). Công nghệ sinh học trong bệnh truyền nhiễm (kít chẩn đoán tiên tiến để phát hiện vi rút, phát triển vắc xin phòng bệnh cúm bao gồm cả vi rút corona,...).

- Lĩnh vực công nghệ khí hậu/ môi trường: Ưu tiên xem xét các đề tài hợp tác về một trong các hướng nghiên cứu, ứng dụng sau: (1) Công nghệ xử lý các vùng đất ô nhiễm hợp chất hữu cơ khó phân hủy (như thuốc diệt cỏ do hậu quả của chiến tranh), góp phần tăng độ che phủ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, nhằm giảm phát thải khí nhà kính, phục vụ kế hoạch đóng góp quốc gia tự quyết định của hai Bên. (2) Công nghệ nuôi trồng một số loài rong tảo biển nhằm thu nhận sinh khối để sản xuất nhiên liệu sinh học, nhằm giảm phát thải khí nhà kính, phục vụ kế hoạch đóng góp quốc gia tự quyết định của hai Bên.

- Lĩnh vực công nghệ nano: Ưu tiên xem xét các đề tài hợp tác về một trong các hướng nghiên cứu, ứng dụng sau: (1) Công nghệ chế tạo vật liệu và linh kiện nano ứng dụng trong các lĩnh vực: quang điện tử, quang tử, năng lượng và chiếu sáng thông minh; (2) Công nghệ chế tạo vật liệu tiên tiến cấu trúc nano: vật liệu in 3D và vật liệu polyme tiên tiến, thân thiện với môi trường; vật liệu polyme composite gia cường bằng sợi các bon; vật liệu nano y sinh; vật liệu tiên tiến ứng dụng trong xúc tác và hấp phụ xử lý môi trường; (3) Công nghệ tái chế polyme.

3. YÊU CẦU CHUNG

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác này, các đề tài hợp tác nghiên cứu chung sẽ được hai Bên cùng xem xét tài trợ. 

Các ứng viên được yêu cầu làm quen với các quy định trước khi nộp hồ sơ cho Kêu gọi này; việc nộp hồ sơ được hiểu là ứng viên đã thực hiện việc tìm hiểu và đồng bị ràng buộc bởi các điều khoản đó.

Mỗi đề tài phải được nộp đồng thời cho các cơ quan có thẩm quyền điều phối Chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ phía Hàn Quốc và Việt Nam. Đề tài chỉ nộp cho một phía sẽ không được xem xét.

Về phía Hàn Quốc: Thông báo này mở cho các nhà nghiên cứu theo quy định bởi Luật pháp Hàn Quốc.

Về phía Việt Nam: Thông báo này mở cho các tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và tổ chức, cá nhân khác có liên quan được quy định bởi pháp luật Việt Nam.

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI

Về phía Hàn Quốc

Về nguyên tắc, mỗi đề tài có thời gian thực hiện 3 năm với đánh giá hàng năm để quyết định việc thực hiện đề tài năm tiếp theo.

Một bên có thể yêu cầu ngừng tài trợ cho năm tiếp theo với các lý do xác đáng như kết quả nghiên cứu không đạt hoặc sử dụng nguồn tài trợ nghiên cứu sai mục đích.

Báo cáo và đánh giá kết quả:

Chủ nghiệm đề tài phải nộp các báo cáo trung hạn trước thời điểm kết thúc giai đoạn thực hiện đề tài hàng năm và các báo cáo cuối cùng sau khi đề tài kết thúc.

Báo cáo về các đề tài hợp tác sẽ được đánh giá bởi các chuyên gia trong lĩnh vực phù hợp và là thông tin tham khảo cho mỗi Bên trong các quyết định trong tương lai và trong việc sử dụng nguồn vốn chung.

Về phía Việt Nam

Yêu cầu cụ thể đối với nhiệm vụ Nghị định thư

- Nhiệm vụ Nghị định thư cần đáp ứng các tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia quy định tại Khoản 1, Điều 25, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP;

- Bảo đảm có sự đóng góp nguồn lực của đối tác nước ngoài để hợp tác thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư;

- Góp phần thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ với đối tác nước ngoài và đáp ứng một trong những yêu cầu quy định tại Điều 4, Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư.

Yêu cầu bổ sung để sắp xếp tính ưu tiên khi đánh giá hồ sơ đề xuất: (1) Đề xuất có tính mới, công nghệ tiên tiến, có định hướng ứng dụng cao, tạo ra các sản phẩm cụ thể có hàm lượng khoa học cao, chuyển giao các công nghệ tiên tiến; hợp tác xuất bản các ấn phẩm khoa học, công bố khoa học; hợp tác nâng cao năng lực thông qua đào tạo, tập huấn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ Nghị định thư; (2) Đề xuất liên quan đến nội dung mà hai phía đối tác đã có quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả; nêu bật được giá trị gia tăng về hợp tác quốc tế mà Việt Nam được thụ hưởng; (3) Chủ nhiệm đề tài đã có thời gian học và nhận bằng Ths/TS tại Hàn Quốc hoặc đã có thời gian nghiên cứu liên tục tại Hàn Quốc từ 02 năm trở lên.

Thời gian thực hiện: Đề tài có thời gian thực hiện 3 năm với đánh giá hàng năm để quyết định việc thực hiện đề tài ở năm tiếp theo.

Yêu cầu về sản phẩm của nhiệm vụ Nghị định thư

Các sản phẩm của nhiệm vụ Nghị định thư phải là các sản phẩm đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới. Các sản phẩm của nhiệm vụ cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đối với các sản phẩm dạng I, dạng II và dạng III và IV:

- Sản phẩm dạng I: Phải là những sản phẩm tiên tiến, có chỉ tiêu kỹ thuật rõ ràng, có hàm lượng khoa học cao, tối thiểu bằng hoặc cao hơn sản phẩm hiện có trên thị trường. Đối với sản phẩm thí điểm cần có văn bản của đơn vị đồng ý tiếp nhận và triển khai thực tế thí điểm sản phẩm. Ưu tiên các nhiệm vụ khoa học và công nghệ: tạo ra các sản phẩm ứng dụng trong thực tế; có sản phẩm có thể đăng ký được về sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích, sáng chế, quyền tác giả, ...).

- Sản phẩm dạng II: Các quy trình công nghệ phù hợp, hiệu quả, thân thiện với môi trường, có báo cáo kết quả áp dụng thí điểm quy trình công nghệ đã nghiên cứu. Đối với các báo cáo khuyến nghị chính sách, báo cáo đánh giá hiện trạng, báo cáo kiểm kê, báo cáo tính toán,... cần được chuyển giao và có văn bản đồng ý tiếp nhận kết quả nghiên cứu của các đơn vị có liên quan. Ưu tiên các nhiệm vụ khoa học và công nghệ: có sản phẩm là các công nghệ hoặc qui trình công nghệ có thể đăng ký được về sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích, sáng chế, quyền tác giả, ...), có chuyển giao, làm chủ công nghệ từ đối tác Hàn Quốc.

- Sản phẩm dạng III: Có ít nhất 01 bài báo được chấp nhận đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus, 02 bài báo được chấp nhận đăng trên các tạp chí có uy tín trong nước do quỹ Nafosted ban hành.

- Sản phẩm dạng IV: Hỗ trợ đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ (nếu có) theo hướng thực hiện chuyên đề nghiên cứu hoặc luận văn tiến sĩ, thạc sĩ theo nội dung của đề tài.

5. NỘP ĐỀ XUẤT

THỜI GIAN NỘP: Từ 26/3/2021 đến 25/5/2021.

Về phía Hàn Quốc

Các đề xuất phải được tải lên mạng của Quỹ Nghiên cứu Quốc gia (NFR), địa chỉ: http://ernd.nrf.re.kr.

Về phía Việt Nam

Yêu cầu về nộp hồ thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư. Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: http://stm.most.gov.vn và  bản gốc nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

6. SỐ LƯỢNG VÀ KINH PHÍ CHO CÁC ĐỀ TÀI ĐƯỢC LỰA CHỌN

04 đề tài sẽ được lựa chọn để MSIT và MOST đồng cấp kinh phí. Các đề tài được lựa chọn sẽ được hai Bên cùng cấp kinh phí trong khả năng tài chính hàng năm của mình.

Về phía MSIT Hàn Quốc

Mỗi đề tài trong từng lĩnh vực (tổng cộng 4 đề tài) sẽ được lựa chọn cho năm 2021. Kinh phí cho mỗi đề tài được tài trợ là 40.000.000 KRW (tương đương 40.000 USD)/ đề tài/năm.

Về phía Việt Nam

Sau khi nhận được thông báo, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài được lựa chọn trong Chương trình hợp tác hoàn thiện hồ sơ và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định kinh phí theo quy định tại Điều 16, Thông tư 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

7. ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN ĐỀ TÀI

Tại thời điểm đóng Thông báo này, tất cả các đề xuất đề tài nhận được sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ. Chỉ các đề xuất được cả hai Bên đánh giá là hợp lệ mới được tiếp tục đưa ra xem xét đánh giá.

Chủ nhiệm đề tài Việt Nam đã có thời gian học và nhận bằng Ths/Ts tại Hàn Quốc, hồ sơ đề xuất nhiệm vụ Nghị định thư được điểm cộng khi đánh giá.

Quy trình đánh giá được thực hiện theo quy định của mỗi nước.

8. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phía Việt Nam

 • Chị Tô Mai Trinh
 • Phó Trưởng phòng Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ
 • Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 • Tel: 84-4. 39448901; Fax: 84-4. 39439987; E-mail: tomaitrinh@gmail.com

Phía Hàn Quốc

 • Ms. Jihye Shin
 • Nghiên cứu viên, Phòng Hợp tác quốc tế
 • Quỹ Nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc
 • E-mail : sophie1207@nrf.re.kr

Tệp đính kèm:

- Tài liệu liên quan

Nguồn: Website Bộ Khoa học Công nghệ

Viện Khoa học vật liệu thông báo tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ

Viện Khoa học vật liệu xin thông báo thông tin cụ thể về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến
Xem chi tiết
Viện khoa học vật liệu
 • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 37564 129
 • Email: office@ims.vast.ac.vn
 • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.