Đất nền Bắc giang

Học bổng Vallet-2021 dành cho sinh viên và học viên sau đại học khu vực phía Bắc

Bắt đầu từ ngày 15/7/2021 Hội đồng xét duyệt học bổng Vallet 2021 cho sinh viên và học viên sau đại học khu vực phía Bắc nhận đăng ký học bổng

Học bổng sau Tiến sĩ của Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc (NRF)

Đối tượng là nhà khoa học dưới 40 tuổi có bằng Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học và Kĩ thuật tự nhiên; Quốc tịch thuộc 13 quốc gia trong đó có Việt Nam.

Chương trình học bổng của Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA)

Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) thông báo một số chương trình học bổng sau Tiến sỹ năm 2020

Giới thiệu về VinTech City và VinTech Fund

Hướng dẫn nộp hồ sơ nhận tài trợ từ VinTech Fund đợt II