Vietnamese   English

Phòng Công nghệ kim loại

PHÒNG CÔNG NGHỆ KIM LOẠI

 

 1. Tên phòng: Phòng công nghệ kim loại
 2. Chức năng: Nghiên cứu công nghệ chế biến, xử lý kim loại.
 3. Trưởng phòng

- TS Ngô Huy Khoa.

- ĐT: 0984797760.

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Cán bộ nghiên cứu

TT

Họ và tên

Học hàm/
học vị

Biên chế/
Hợp đồng

ĐT

Email

1

Ngô Huy Khoa

TS

Biên chế

0984797760

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phạm Đức Thắng

PGS.TS

Biên chế

0915302009

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Đỗ Thị Duyên

ThS

Biên chế

01662163007

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Trung Kiên

ThS

Biên chế

0975301433

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Đỗ Nguyễn Huy Tuấn

ThS

Biên chế

0978563640

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Lê Hồng Duyên

ThS

Biên chế

0916081912

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Bá Phương

ThS

Biên chế

01649612384

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Các lĩnh vực nghiên cứu

- Nghiên cứu công nghệ chế biến kim loại từ quặng.

- Nghiên cứu công nghệ tận thu kim loại từ bã thải.

- Nghiên cứu công nghệ nấu hợp kim.

- Nghiên cứu công nghệ xử lý bề mặt kim loại.

- Nghiên cứu công nghệ sản xuất các nguyên liệu phục vụ chế biến kim loại.

 1. Các trang thiết bị nghiên cứu

- Lò hồ quang 2 cực công suất 150 KVA.

- Máy điện phân công suất 10 kW.

- Bể hòa tách các dung tích khác nhau từ 10 m3 trở xuống.

- Máy đo pH cầm tay.

- Lò điện trở.

- Bể mạ dung tích 2m3 trở xuống.

 1. Các thành tựu đã đạt được
  • Các đề tài, dự án

TT

Đề tài/Dự án

Chủ nhiệm

Cơ quan quản lý

Thời gian

1

Nghiên cứu công nghệ điều chế kim loại đồng và niken điện phân từ quặng sunfua đa kim Bản Phúc – Sơn La

Phạm Đức Thắng

Nhà nước – Bộ Công Thương

2013-2015

2

Nghiên cứu phát triển quy trình công nghệ thủy luyện đồng áp dụng cho nguồn quặng sulfua đồng Việt Nam

Ngô Huy Khoa

VAST

2013-2014

3

Hoàn thiện và ứng dụng công nghệ tái chế bã thải rắn trong công nghiệp mạ crôm, niken vào sản xuất thử nghiệm nhằm thu hồi các kim loại có ích và xử lý triệt để môi trường các chất thải cuối cùng

Phạm Đức Thắng

VAST

2013-2014

4

Nghiên cứu công nghệ điều chế kim loại đồng điện phân từ quặng sunfua đồng mỏ Sao Tua - Sơn La

Ngô Huy Khoa

Nhà nước – Bộ Công Thương

2014-2015

5

Ứng dụng Công nghệ mới cho chế biến tinh quặng đồng sunfua đồng thành sản phẩm đồng sunfat tại xưởng sản xuất thử nghiệm của Trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ với quy mô xử lý 45 tấn quặng/tháng

Phạm Đức Thắng

Viện Khoa học vật liệu (VAST)

2014-2017

6

Nghiên cứu công nghệ tái chế và xử lý môi trường bã thải hạt Nix

Nguyễn Trung Kiên

VAST

2015-2016

7

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ luyện đồng áp dụng cho nguồn quặng sunfua đồng Việt Nam

Ngô Huy Khoa

VAST

2016-2017

8

Hoàn thiện và ứng dụng công nghệ thủy luyện quặng đồng vào sản xuất thử nghiệm sunfat đồng chất lượng cao

Phạm Đức Thắng

VAST

2017-2018

 

 • Hợp đồng

- Hợp đồng nghiên cứu xử lý bã thải nhà máy thái nguyên với tổng công ty than khoáng sản Việt Nam.

- Hợp đồng nghiên cứu với trường ĐH Khoa học tự nhiên.

- Hợp đồng đánh bóng ống đồng.

 • Công bố

TT

Tên bài

Tác giả

Tạp chí

Năm xuất bản

1

Nghiên cứu công nghệ tinh luyện sten niken trong lò điện hồ quang.

Nguyễn Trung Kiên, Ngô Huy Khoa, Đỗ Nguyễn Huy Tuấn

Kỷ yếu hội nghị khoa học thanh niên lần XIII-2014

2014

2

Chế tạo oxit đồng sạch từ dung dịch đồng sunfat lẫn tạp chất sắt bằng phương pháp nung ferrat.

Ngô Huy Khoa, Phạm Đức Thắng, Nguyễn Trung Kiên, Đỗ Nguyễn Huy Tuấn

Kỷ yếu hội nghị vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 9

2015

3

Nghiên cứu công nghệ tuyển nổi quặng sunfua xâm tán đồng-niken mỏ Bản Phúc-Sơn La.

Tạ Quốc Hùng, Phạm Đức Thắng, Nguyễn Thu Thủy

Báo cáo hội nghị khoa học công nghệ tuyển khoáng lần thứ 4

2014

4

Nghiên cứu hòa tan trực tiếp bột sten trong thiết bị chịu nhiệt độ, áp suất cao

Phạm Đức Thắng, Lê Hồng Duyên, Ngô Huy Khoa, Nguyễn Trung Kiên, Đỗ Nguyễn Huy Tuấn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ kim loại-Số 60.

2015

5

Nghiên cứu định hướng quá trình thủy luyện tinh quặng sunfua đồng-niken theo phương pháp Albion

Lê Hồng Duyên, Phạm Đức Thắng, Ngô Huy Khoa

Tạp chí Khoa học và Công nghệ kim loại-Số 62

2015

6

Nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu bổ sung ion niken cho điện phân thu hồi niken

Ngô Huy Khoa, Phạm Đức Thắng, Nguyễn Sơn Lâm

Tạp chí Khoa học và Công nghệ kim loại-Số 62

2016

7

Nghiên cứu nấu luyện sten đồng từ bã sau hòa tách

Ngô Huy Khoa, Phạm Đức Thắng, Đỗ Nguyễn Huy Tuấn, Nguyễn Trung Kiên

Tạp chí Khoa học và Công nghệ kim loại-Số 64

2016

8

Nghiên cứu khả năng khử sắt và lưu huỳnh trong sản phẩm thiêu tinh quặng niken Bản Phúc sau khi hòa tách trong môi trường nước.

Phạm Đức Thắng, Ngô Huy Khoa

Tạp chí Hóa học T51-3AB

2013

9

Phương pháp khử sâu đồng và sắt ra khỏi dung dịch sunfat niken

Phạm Đức Thắng, Ngô Huy Khoa, Nguyễn Trung Kiên

Tạp chí Hóa học 3e1253

2015

 • Patent

- Sáng chế số 16810 cấp theo quyết định số 20177/QĐ-SHTT ngày 03.04.2017: Phương pháp hoà tách niken sten thành dung dịch sulfat”. Tác giả: Phạm Đức Thắng, Ngô Huy Khoa, Nguyễn Trung Kiên, Đỗ Nguyễn Huy Tuấn, Lê Hồng Duyên.

- Sáng chế số 15650 cấp theo quyết định số 39807/QĐ-SHTT ngày 04/07/2016: Quy trình thủy luyện tinh quặng đồng sunfua. Tác giả: Phạm Đức Thắng, Nguyễn Quang Liêm, Trần Tấn Hồng Cương, Ngô Huy Khoa, Nguyễn Trung Kiên, Đỗ Nguyễn Huy Tuấn.

 • Đào tạo
 • TS Ngô Huy Khoa.
 • ThS Nguyễn Bá Phương.
 • KS Trần Văn Thành.
 • Đang đào tạo NCS Nguyễn Trung Kiên và NCS Đỗ Nguyễn Huy Tuấn.
Back To Top