Vietnamese   English

Phòng Công nghệ Plasma

Giới thiệu Phòng nghiên cứu/triển khai

 1. Tên phòng nghiên cứu/triển khai: Phòng Công nghệ Plasma
 2. Chức năng/nhiệm vụ:
 • Nghiên cứu cơ bản các quá trình vật lý, hóa-lý xảy ra khi plasma tương tác với vật liệu;
 • Nghiên cứu công nghệ plasma định hướng ứng dụng trong chế tạo và xử lý vật liệu, trong sản xuất nông nghiệp, y tế và chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường;
 • Phát triển các hợp tác quốc tế và đào tạo nhân lực cho ngành khoa học công nghệ plasma.
 1. Trưởng phòng:
 • Tên, Học hàm, Học vị: TS. Đào Nguyên Thuận
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:

STT

Họ và tên

Học hàm/

học vị

Biên chế/

Hợp đồng

SĐT

Email

1

Nguyễn Quang Liêm

GS.TS

Biên chế

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Thanh Tùng

TS

Biên chế

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Đào Nguyên Thuận

TS

Biên chế

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Nhật Linh

ThS

Hợp đồng

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Lê Văn Long

CN

Hợp đồng

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai:

Phòng nghiên cứu Công nghệ Plasma được định hướng nghiên cứu làm rõ bản chất các quá trình vật lý xảy ra khi plasma tương tác với vật chất hoặc trường ngoài đồng thời nghiên cứu làm chủ các công nghệ plasma ứng dụng trong công nghiệp, nông nghiệp, y tế, thực phẩm và môi trường.

 1. Trang thiết bị nghiên cứu chính:

Do mới thành lập ngày, hoạt động của Phòng nghiên cứu Công nghệ Plasma chủ yếu dựa vào trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và phong phú của Viện KHVL hiện có và một số thiết bị đặc thù sẽ được đầu tư thêm sau khi thành lập.

 1. Các thành tựu đạt được (Liệt kê các thành tựu đạt được trong 5 năm gần nhất):
 2. Đề tài nghiên cứu KHCN (Tên đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Cấp xét duyệt, thời gian thực hiện)
 3. Hợp tác quốc tế: Phòng Công nghệ Plasma xác định hợp tác quốc tế là một trong các chiến lược phát triển trọng yếu của nghiên cứu khoa học công nghệ trình độ cao. Hiện nay phòng có quan hệ hợp tác quốc tế với các nhóm nghiên cứu thuộc nhiều cơ sở nghiên cứu về plasma và các lĩnh vực có liên quan như:
  • Trung tâm nghiên cứu Plasma y sinh (PBRC), Hàn Quốc.
  • Trung tâm Plasma y học ứng dụng (APMC), Hàn Quốc.
  • Viện Nghiên cứu Plasma Cheorwon (CPRI), Hàn Quốc.
  • Trung tâm Quang tử tiên tiến, Viện Nghiên cứu Hóa-Lý RIKEN, Nhật Bản
  • Khoa Vật lý, Trường Đại học KU Leuven, Vương quốc Bỉ
  • Khoa Vật lý, Trường Đại học Nanyang, Singapore
 4. Công bố
 5. Patents
 6. Thành tích đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân)
 7. Một số sản phẩm khác
Back To Top