Vietnamese   English

Phòng Công nghệ và ứng dụng Vật liệu

Giới thiệu Phòng nghiên cứu

 1. Tên phòng nghiên cứu/triển khai: Phòng Công nghệ và ứng dụng vật liệu
 2. Trưởng phòng (phụ trách phòng):
 • Tên: Nguyễn Anh Minh
 • Năm sinh: 1962
 • Học hàm / Học vị: Kỹ sư
 • SĐT: 0913202256
 • Fax:
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:
 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm/học vị

Biên chế

SĐT

Email

1

Nguyễn Thanh Hà

1976

Cử nhân

Biên chế

0904548699

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trịnh Xuân Hiệp

1965

Cử nhân

Biên chế

0936368553

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Anh Minh

1962

Kỹ sư

Biên chế

0913202256

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Lê Tuấn Minh

1973

Kỹ sư

Biên chế

0903224848

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thanh Tao

1959

KTV

Biên chế

0913210790

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Quý Thép

1960

Thạc sĩ

Biên chế

0947950046

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Xuân Trường

1980

Tiến sĩ

Biên chế

0914193585

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai

- Phát triển công nghệ chế tạo hợp kim MnBi có tỷ phần pha sắt từ cao.

- Nghiên cứu những vấn đề vật lý cơ bản và cải tiến kỹ thuật để chế tạo nam châm nano tổ hợp hai pha cứng/mềm và nam châm hybrid.

-  Chế tạo xương gốm cấu trúc tổ ong và bộ xử lý khí thải, xử lý các loại khí như CO, HC, NOx ….

- Sản xuất lò đốt rác thải y tế kiểu xúc tác và lò đốt rác thải sinh hoạt kiểu xúc tác.

- Nghiên cứu chế tạo máy phát điện gió trục đứng công suất 500w-3kw

 1. Trang thiết bị nghiên cứu

- Thiết bị đùn xương gốm cấu trúc tổ ong

- Lò điện trở 1100 oC, lò gas 1600 oC

- Máy cắt tia lửa điện Dk 7725B

- Máy cắt plasma

 1. Các thành tựu đạt được (Liệt kê các thành tựu đạt được trong 5 năm gần nhất):
 2. Đề tài nghiên cứu KHCN (Tên đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Cấp xét duyệt, thời gian thực hiện)

+ Tên đề tài 1: Những vấn đề cơ bản của công nghệ phun băng nguội nhanh trong từ trường - Công nghệ mới chế tạo băng từ cứng chứa đất hiếm cấu trúc nano tinh thể chất lượng cao;

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TSKH. Nguyễn Văn Vượng

- Cấp xét duyệt : Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED).

- Thời gian thực hiện: 2011 – 2012 (24 tháng)
+ Tên đề tài 2: Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của nam châm lai NdFeB/MnBi

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Xuân Trường

- Cấp xét duyệt : Phòng thí nghiệm trọng điểm Viện Khoa học vật liệu

- Thời gian thực hiện: 2011 – 2012 (24 tháng)

+ Tên đề tài 3: Nghiên cứu công nghệ chế biến quặng apatit Lào cai loại 2 thành các chế phẩm hóa chất theo phương pháp hóa học thân thiện với môi trường

- Chủ nhiệm đề tài: CN. Trịnh Xuân Hiệp

- Cấp xét duyệt : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Thời gian thực hiện: 2011 – 2012 (24 tháng)
+ Tên đề tài 4: Những vấn đề cơ bản của công nghệ chế tạo hợp kim, bột và nam châm khối MnBi chất lượng từ tính cao – loại vật liệu từ và nam châm vĩnh cửu không chứa đất hiếm.

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TSKH. Nguyễn Văn Vượng

- Cấp xét duyệt : Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED).

- Thời gian thực hiện: 2015 – 2016 (24 tháng)

 1. Hợp đồng
 • Nghiên cứu và chế tạo 400 viên gốm có cấu trúc tổ ong có kích thước 40x40x100mm và mật độ lỗ, 10 lỗ/cm2 (2010).
 • Bán 01 lò đốt rác y tế kiểu xúc tác cho Bệnh viện Lạc Thủy – tỉnh Hòa Bình (2010).
 • Bán 01 máy tuyển từ tang trống ướt cho dây chuyền thiết bị nhà máy chế biến quặng sắt tại khu mỏ Khoăm Băng, thuộc khu mỏ bản Bor, huyện Bolikhan, tỉnh Bolikhẫmy, CHDCND Lào (2014)
 1. Bài báo hoặc các công bố KHCN (Ấn phẩm quốc tế, ấn phẩm trong nước)
 2. Vũ Hồng Kỳ, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Vượng – Công nghệ chế tạo băng từ cứng tổ hợp hai pha Nd-Fe-B/Fe-Co chất lượng cao và ảnh hưởng của tỉ phần pha mềm, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 50, số 1A (2012) 82-89.
 3. Nguyễn Xuân Trường, Vũ Hồng Kỳ, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Vượng - Ảnh hưởng của tốc độ nguội lên vi cấu trúc và đặc tính từ của băng nguội nhanh nanocomposite Nd-Fe-B/Fe-Co, Tuyển tập các báo cáo tại hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 7 (2012) 69-74.
 4. Nguyễn Xuân Trường, Vũ Hồng Kỳ, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Vượng – Tích năng lượng cao trong băng nguội nhanh nanocomposite (Nd-Fe-B)/ 40 wt.% (Fe-Co), Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 50, số 1A (2012) 90-96.
 5. Nguyen Xuan Truong, Nguyen Trung Hieu, Vu Hong Ky and Nguyen Van Vuong - 2D Simulation of Nd2Fe14B/ α-Fe nanocomposite magnets with random grain distributions generated by a Monte Carlo procedure, Journal of Nanomaterials, Volume 2012 (2012), Article ID 759750, 7 pages.
 6. Nguyen Xuan Truong, Vu Hong Ky, Nguyen Van Khanh, Nguyen Van Vuong - The microstructure and magnetic properties of magnetic field assisted melt-spun ribbons Nd2Fe14B/α-FeCo, Proceedings International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2012) - October 30-November 02, 2012 − Ha Long City, Vietnam, 253-257.
 7. Nguyen Xuan Truong, Nguyen Van Khanh - High performance Nd2Fe14B/Fe65Co35 hard magnetic ribbons: Fabrication and magnetic properties, Communication in Physics, 23 (2) (2013) 147-154.
 8. Nguyen Xuan Truong, Vu Hong Ky, Do Hung Manh, Nguyen Van Khanh, Nguyen Van Vuong - the effect of external magnetic field on microstructure and magnetic properties of melt – spun Nd-Fe-B/Fe-Co nanocomposite ribbons, Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2013 (2013), Article ID 927356, 5 pages.
 9. Nguyễn Xuân Trường, Vũ Hồng Kỳ, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Vượng - Băng nguội nhanh NdFeB/FeCo phun trong từ trường với tỷ phần cao của pha từ mềm, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (2014) 17-23.
 10. Rong, Chuan-bing;   Nguyen, Van Vuong;   Liu, J. Ping - Anisotropic nanostructured magnets by magnetic-field-assisted processing, Journal of Applied Physics, 107 (2010) 09A717 - 09A717-3;
 11. Narayan Poudyal, Van Vuong Nguyen, Chuan-bing Rong and J Ping Liu – Anisotropic bonded magnets fabricated via surfactant-assisted ball milling and magnetic-field processing, J. Phys. D: Appl. Phys. 44 (2011) 335002 (5pp).
 12. Bowden, T Droubay, M J Kramer, N A Zarkevich, L L Wang, D D Johnson, M Marinescu, I Takeuchi, Q Z Huang, H Wu, H Ree, N. V. Vuong, and J. P. Liu, Thermal stability of MnBi magnetic materials, J. Phys.: Condens. Matter 26 (2014) 064212 (10pp)/IOP Publishing/ J. Phys.: Condens. Matter 26 (2014) 064212 (10pp)/IOP Publishing, (2014).
 13. Cui, J. P. Choi, G. Li, E. Polikarpov, J. Darsell, M. J. Kramer, N. A. Zarkevich, L. L. Wang, D. D. Johnson, M. Marinescu, Q. Z. Huang, H. Wu, N. V. Vuong, and J. P. Liu , Development of MnBi permanent magnet: Neutron diffraction of MnBi powder, Journal of Applied Physics 115, 17A743 (2014)/AIP Publishing (2014).
 14. Narayan Poudyal, Chuanbing Rong, Van Vuong Nguyen and J Ping Liu, Hard-phase engineering in hard/soft nanocomposite magnets, Materials Research Express 1 (2014) 016103/IOP Science (2014)
 15. Van Vuong Nguyen, Narayan Poudyal, Xubo Liu, J. Ping Liu, Kewei Sun, Matt J. Kramer, and Jun Cui, High-Performance MnBi Alloy Prepared Using Profiled Heat Treatment, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 50, No. 12, 2105506/IEEE Magnetics Society (2014)
 16. V Vuong Nguyen, N Poudyal, X B Liu, J Ping Liu, K Sun, M J Kramer and J Cui, Novel processing of high-performance MnBi magnets, Materials Research Express 1 (2014) 036108/IOP Science 9 (2014)
 17. K. Rai, L. Wang, S. R. Mishra, V. V. Nguyen, and J. P. Liu, Synthesis and Magnetic Properties of Hard-Soft SrFe10Al2O19/NiZnFe2O4 Ferrite Nanocomposites, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 14, 2014, pp 5272-5277/American Scientific Publisher (2014).
 18. N. Dahal, L. Wang, S.R. Mishra, V.V. Nguyen, J.P. Liu, Synthesis and magnetic properties of SrFe12AlxCoyO19 nanocomposites prepared via autocombustion technique,  Journal of Alloys and Compounds 595 (2014) 213–220/Elsevier (2014) .
 19. K. Rai, S.R. Mishra, V.V. Nguyen, J.P. Liu, Influence of RE3+ co-substitution on the structure and magnetic, Journal of Alloys and Compounds 581 (2013) 275–281/Elsevier (2013)
 20. C Bing Rong, Dapeng Wang, Vuong Van Nguyen, Maria Daniil, Matthew A Willard, Ying Zhang, M J Kramer and J Ping Liu, Effect of selective Co addition on magnetic properties of Nd2(FeCo)14B/α-Fe nanocomposite magnets, J. Phys. D: Appl. Phys. 46 (2013) 045001 (5pp)/IOP Publishing (2013)
 21. K. Rai, S.R. Mishra, V.V. Nguyen, J.P. Liu, Synthesis and characterization of high coercivity rare-earth ion doped Sr0.9RE0.1Fe10Al2O19 (RE: Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, and Gd), Journal of Alloys and Compounds 550 (2013) 198–203/Elsevier (2013)
 22. Lamichanne, B. K. Rai, S. R. Mishra, V. V. Nguyen, J. P. Liu, Magnetic Properties Hard-Soft SmCo5-FeNi and SmCo5-FeCo Composites Prepared by Electroless Coating Technique, Open Journal of Composite Materials, 2012, 2, 119-124/Scientific Research (2012)
 23. Luo, B.K.Rai, S.R.Mishra, V.V.Nguyen, J.P.Liu, Physical and magnetic properties of highly aluminum doped strontium ferrite nanoparticles prepared by auto-combustion route, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 324 (2012) 2602–2608/Elsevier (2012)
 24. Vuong Van Nguyen, Chuanbing Rong, Yong Ding, and J. Ping Liu, Effect of magnetic fields on melt-spun Nd2Fe14B-based ribbons, Journal of Applied Physics 111, 07A731 (2012)/The American Institute of Physics (2012)
 25. Chuan-bing Rong, Van Vuong Nguyen, and J. Ping Liu, Anisotropic nanostructured magnets by magnetic-field-assisted processing, Journal of Applied Physics 107, 09A717 (2010)/The American Institute of Physics (2010)
 26. Patents, monographs, and other.
  e. Thành tích đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân)

- 01 Tiến sĩ (2008-2013)
f. Một số sản phẩm khác

- Thiết bị chế tạo quặng Titan có công suất 60.000 tấn/năm – 120.000 tấn/năm.

- Thiết bị chế tạo tro bay công suất khoảng 700.000 tấn/năm.

- Máy phát thủy điện công suất nhỏ, 200 – 1000W

- Lò đốt rác thải sinh hoạt kiểu xúc tác, công suât 200 – 500 kg/h. 

 

Back To Top