Vietnamese   English

Phòng Hóa học và Vật liệu xúc tác

Giới thiệu Phòng HÓA HỌC VẬT LIỆU XÚC TÁC

  1. Tên phòng nghiên cứu: Hóa học và vật liệu xúc tác
  2. Chức năng/nhiệm vụ:
  3. Trưởng phòng:
  • Tên, Học hàm, Học vị: PGS. TS. Hoàng Anh Sơn
  • ĐT: 02438360404 DĐ: 0915 149 124
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  1. Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Biên chế/Hợp đồng

SĐT

Email

1

Đỗ Thế Chân

 

KTV

Biên chế

0983035275

 

2

Trần Quế Chi

 

CN

Biên chế

01256100821

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Trần Thị Hương

Ths

Biên chế

0988252870

 

4

Bùi Quốc Nam

Ths

Biên chế

0947898171

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Hồng Nhung

Ths

Biên chế

0932218611

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Hoàng Anh Sơn

PGS.TS

Biên chế

0915 149 124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Vũ Hồng Sơn

 

TS

Biên chế

0986586986

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Lê Phúc Sơn

 

KS

Biên chế

0989097542

 

9

Nguyễn Thị Toàn

Ths

Biên chế

0983536309

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Nguyễn Quốc Trung

Th.S

Biên chế

0915268187

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Phạm Duy Khánh

CN

Hợp đồng

01683901994

 

 

  1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai

- Nghiên cứu chế tạo các nano kim loại nhóm nguyên tố vi lượng và ứng dụng chúng để kích thích sinh trưởng, tăng năng suất cây trồng trong sản xuất nông nghiệp.

- Tổng hợp vật liệu nano polyme compozit và nghiên cứu ứng dụng để làm vật liệu che chắn sóng điện từ.

- Tổng hợp các hợp chất Oxim có khả năng hấp thụ chọn lọc ion kim loại từ ngu