Vietnamese   English

Phòng Cooperman

Giới thiệu Phòng nghiên cứu

 1. Tên phòng nghiên cứu/triển khai: Phòng Thí nghiệm Cooperman
 2. Chức năng/nhiệm vụ:
 3. Trưởng phòng (phụ trách phòng):
 • Tên, Học hàm, Học vị: ThS. Lê Anh Tú
 • SĐT: 0912327867
 • Fax:
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:

STT

Họ và tên

Học hàmhọc vị

Biên chế
Hợp đồng

SĐT

Email

1

Phạm Hồng Dương

PGS. TS.

Biên chế

0903266399

 

2

Nguyễn Kiên Cường

TS.

Biên chế

0903229039

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Dương Thị Giang

ThS.

Biên chế

0942186777

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Phạm Hoàng Minh

ThS.

Biên chế

0904399887

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Đức Thành

ThS.

Biên chế

01232224382

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai
 • Nghiên cứu, phát triển các phương pháp đo đạc vật liệu huỳnh quang, linh kiện phát quang và thiết bị chiếu sáng;
 • Nghiên cứu, thiết kế và triển khai các sản phẩm chiếu sáng, giải pháp chiếu sáng sử dụng LED;
 • Nghiên cứu, phát triển các thiết bị, giải pháp liên quan đến thị giác người.
 1. Trang thiết bị nghiên cứu chính
 • Hệ đo quang phổ phân giải cao:
  • Phổ kế: dải đo 185 nm ÷ FIR; phân giải 0,1 nm (@435,8 nm); chính xác 0,2 nm; lặp lại 0,5 nm.
  • Laser HeCd: 325 nm, 442 nm.
 • Hệ đo OMA:
  • Phổ kế: dải đo 350 ÷ 850 nm; phân giải 1 nm.
  • Quả cầu tích phân đường kính 100 mm.
  • Phần mềm đo và tính hệ số hấp thụ, phản xạ, truyền qua của mẫu.
 • Hệ đo thông số điện, quang của nguồn sáng:
  • Phổ kế: dải đo 380 ÷ 800 nm; phân giải 1 nm; chính xác 0,5 nm; lặp lại 0,2 nm
  • Quả cầu tích phân đường kính 2 m.
  • Phần mềm đo và tính các thông số quang và điện của nguồn sáng: điện áp, dòng điện, công suất điện, hệ số công suất…; tọa độ màu, CCT, CRI, công suất quang, hiệu suất phát quang…
 1. Các thành tựu đạt được (Liệt kê các thành tựu đạt được trong 5 năm gần nhất):
 2. Đề tài nghiên cứu KHCN (Tên đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Cấp xét duyệt, thời gian thực hiện)
 • Chế tạo hệ đo hiệu suất lượng tử, hiệu suất phát quang của vật liệu và linh kiện huỳnh quang cấu trúc nano, ThS. Lê Anh Tú, Viện HL KH&CN VN, 2011-2014.
 • Nghiên cứu thu hồi Gali và Vanadi trong quá trình sản xuất Alumin từ quặng boxit Tây Nguyên, TS. Nguyễn Kiên Cường, Bộ Công thương, 2012-2015.
 • Nghiên cứu chế tạo đèn gắn tường cho Viện KHVL, ThS. Nguyễn Đức Thành, Viện KHVL, 2013.
 • Nghiên cứu thiết kế chế tạo các hệ thiết bị LED công suất cao cho ứng dụng nghiên cứu thử nghiệm quá trình chiếu sáng điều khiển ra hoa của cây hoa cúc, TS. Trần Quốc Tiến, Viện KHVL, 2013.
 • Nghiên cứu, cải tiến nâng cao chất lượng ánh sáng của đèn LED panel dùng công nghệ chiếu sáng cạnh, ThS. Chu Anh Tuấn, Viện KHVL, 2013.
 • Nghiên cứu chế tạo đèn LED trắng cấu hình remote – phosphor, ThS. Dương Thị Giang, Viện KHVL, 2013.
 • Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu sáng LED phục vụ Tây Nguyên, GS.TS. Phan Hồng Khôi, Chương trình Tây Nguyên 3, 2013-2015.
 • Nghiên cứu chế tạo hạt Si kích thước nanomet, ThS. Nguyễn Thị Thu Trang, Viện KHVL, 2014.
 • Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm đèn LED thay thế đèn sợi đốt sử dụng trong chiếu sáng nội thất Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ThS. Dương Thị Giang, Viện KHVL, 2015.
 • Nghiên cứu chế tạo tấm Parallax Barrier dùng để xem phim 3D không cần đeo kính trên máy tính, ThS. Phạm Hoàng Minh, Viện KHVL, 2015.
 • Thiết kế, chế tạo đèn LED công suất cao bẫy mối bay và côn trùng có cánh ngoài trời, ThS. Lê Anh Tú, Viện KHVL, 2016.
 • Thiết kế thấu kính trụ biên dạng đặc biệt ứng dụng chế tạo đèn chiếu tường, ThS. Dương Thị Giang, Viện KHVL, 2017.
 1. Hợp đồng : Nội dung
 • Chế tạo thiết bị đo ứng lực cho Công ty Rạng Đông, 2013
 • Chế tạo thiết bị chiếu phim 3D phân cực, 2013, 2016
 • Chế tạo các bộ thí nghiệm cho học sinh THPT, 2013, 2014
 • Chế tạo thiết bị khảo sát áp suất hơi bão hòa của amalgam so với thủy ngân lỏng cho Công ty Rạng Đông, 2013
 • Sửa chữa, khôi phục chất lượng lớp phủ phản xạ, tán xạ bên trong quả cầu tích phân cho Công ty Rạng Đông, 2013, 2016
 • Chế tạo hệ thống chấm điểm điện tử cho Liên đoàn võ thuật cổ truyền, 2014
 • Cung cấp phần mềm thiết kế thông số kỹ thuật đèn LED bulb cho Công ty Rạng Đông, 2015
 • Cung cấp một số linh kiện đặc biệt cho LED chuyên dụng công suất cao thay thế đèn Metal Halide 1000W trong đánh bắt thủy sản cho Công ty Rạng Đông trong khuôn khổ tiểu dự án FIRST-RALACO, 2017
 1. Công bố:
 • Nguyen T T Trang, Trinh T Thuy, D Mott, M Koyano, and S Maenosono, Phys. Lett.574 (2013) 94
 • Nguyen T T Trang, Trinh T Thuy, K Higashimine, D Mott, and S Maenosono, Plasmonics8 (2013) 1177
 • Giang Duong Thi, Tu Le Anh, Thuy Tran Thanh, Huy Pham Thanh, Chien Nguyen Duc and Duong Pham Hong, Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications VII (2013) 888-892
 • Le Anh Tu, Duong Thi Giang, Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications VII (2013) 916-920
 • Phạm Đức Roãn, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Đức Văn, Dương Thị Giang, Nguyễn Vũ, Tạp chí Hóa học 51(2013) 344-347
 • Nguyễn Vũ, Nguyễn Thị Nụ, Dương Thị Giang, Mẫn Hoài Nam, Phạm Đức Roãn, Tạp chí Hóa học 51(2013) 260-264
 • Phạm Hồng Dương, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 51 (2013) 31-46
 • Vũ Đình Ngọ, Nguyễn Kiên Cường, Trần Thị Hoa, Nguyễn Thành Đoàn, Kỷ yếu Hội nghị Hóa học lần thứ VI, Hà Nội 11/2013, 351-356
 • Q. Trung, N.T. Tuan, H.V. Chung, P.H. Duong, P.T. Huy, J. Lumin.153 (2014) 321-325
 • Pham Van Tuan, Chu Anh Tuan, Tran Thanh Thuy, Vu Binh Nam, Pham Toan Thang, Pham Hong Duong, Pham Thanh Huy, Lumin.154 (2014) 46-50
 • Chu Anh Tuan, Nguyen Thi Thu Trang, Le Anh Tu, Duong Thi Giang, Pham Hong Duong, Pham Thanh Huy, Communications in Physics 24 (3S1) (2014) 143-148
 • Hoàng Anh Sơn, Trần Thị Hương, Nguyễn Hồng Nhung, Vũ Hồng Sơn, Trần Quế Chi, Bùi Quốc Nam, Nguyễn Kiên Cường, Võ Thành Phong, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52 (3C) (2014) 657-665
 • Dương Thị Giang, Lê Anh Tú, Nguyễn T. T. Trang, Phạm Hồng Dương, Phạm Thành Huy, Kỷ yếu Hội nghị Vật lí Kỹ thuật và Ứng dụng (2014) 382-388
 • Nguyen Ngoc Hai, Nguyen Hai Yen, Duong Thi Giang, Dinh Hung Cuong, Nguyen Duc Nhat, Pham Thu Nga and Dao Tran Cao, Phys. 25 (2015) pp. 67-74
 • Ngoc Hai Nguyen, Thi Giang Duong, Van Nong Hoang, Nam Thang Pham, Tran Cao Dao and Thu Nga Pham, Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 6 (2015) 015015
 • Ung Thi Dieu Thuy, Le Anh Tu, Nguyen Thu Loan, Tran Thi Kim Chi, Nguyen Quang Liem, “Comparative photoluminescence properties of type-I and type-II CdTe/CdS core/shell quantum dots”, Optical Materials 53 (2016), pp. 34–38
 • V. Hoi, N.T. Anh, N.T.T. Trang, L.H. Thang and N.V. An, “Enhancement of lasing emission in the metallic-coated microsphere cavity based on Er-doped silica glasses”, Communication in Physics 25, 3 (2015), pp. 195-201
 • Hoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thuý Liễu và Nguyễn Xuân Nghĩa, “Cấu trúc và tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn ZnxCd1-xS”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 54, 1A (2016) pp. 191-199
 • Phạm Hồng Dương, Nguyễn Đoàn Thăng, Đỗ Xuân Thành, Trần Quốc Tiến, Dương Thị Giang, Phạm Thành Huy, Phan Hồng Khôi, “Application of LEDs in agriculture, fishing and insect trapping”, Advances in Applied and Engineering Physics (2016), pp. 11-19
 • Dương Thị Giang, Phạm Hồng Dương, Nguyễn Đoàn Thăng, Nguyễn Quang Liêm, Nguyễn Văn Cương, Vũ Văn Cường, Nguyễn Lương Ngọc, Lê Đức Anh, “Nghiên cứu thiết kế chế tạo đèn LED chiếu sáng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh khu K9”, Advances in Applied and Engineering Physics (2016), pp. 106-111
 • Le Anh Tu, Duong Thi Giang, Nguyen Quang Liem, Vu Dinh Lam, Pham Hong Duong, “Design and prototype of LED bulb for replacing Neodymium incandescent bulb”, Advances in Applied and Engineering Physics (2016), pp. 264-269
 • Hoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Huyền Trang, Vũ Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thuý Liễu và Nguyễn Xuân Nghĩa, “Nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn ZnxCd1-xS: Cu với hàm lượng tạp Cu lớn”, Advances in Applied and Engineering Physics (2016), pp. 349-353
 • Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Mạnh Hiếu, Phạm Hồng Dương, Trần Quốc Tiến, “Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ bức xạ từ đèn LED trong kỹ thuật chiếu sáng phá đêm cho cây hoa Cúc”, Advances in Applied and Engineering Physics (2016), pp. 354-359
 • Trần Quốc Tiến, Phạm Hồng Dương, Dương Thi Giang, Lê Anh Tú, Lê Xuân Đắc, Chu Hoàng Hà, Phan Hồng Khôi, Nguyễn Thanh Phương, “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm hệ đèn LED công suất cao điều khiển ra hoa cho cây hoa Cúc”, Advances in Applied and Engineering Physics (2016), pp. 360-365
 • Hoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thuý Liễu và Nguyễn Xuân Nghĩa, “Study of composition dependent structural and optical properties of alloyed ZnxCd1-xS nanocrystals”, Proceedings of IWNA 2015, 11-14/9/2015, Vung Tau, Vietnam
 • Thi Thanh Ngan Nguyen, Thi Thu Trang Nguyen, Quoc Tien Tran, Ngoc Diep Lai, Thi Giang Duong, Anh Tu Le and Hong Duong Pham, “Large area photonic crystals fabricated by interference technique”, The 9th International conference on photonics and applications, 1-5/11/2016, Hanoi, Vietnam
 • Phạm Hồng Dương, Dương Thị Giang, Đỗ Ngọc Chung, Phạm Hoàng Minh, Lê Anh Tú, Nguyễn Hoàng Ân, Nguồn sáng xanh và chiếu sáng xanh, Hội nghị vật lý kỹ thuật và ứng dụng toàn quốc lần V, Đà Lạt 1-4/10/2017
 1. Patents
 • Sáng chế 11832: Điện cực của đèn huỳnh quang với lớp phủ bảo vệ không đối xứng (2013)
 • Sáng chế 15616: Bộ đèn LED trắng treo trần mô phỏng bầu trời, 2016
 • Sáng chế 15618:Bộ đèn LED trắng treo trần mô phỏng hình hoa sen, 2016
 • GPHI 1428: Đèn LED mỏng chiếu cạnh, 2016
 • GPHI 1429: Đèn LED sử dụng ống tản nhiệt hình trụ làm trục quay cho tấm dẫn sáng, 2016
 1. Thành tích đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân)
 2. Một số sản phẩm khác
Back To Top