Vietnamese   English

Phòng Vật liệu và Ứng dụng Quang sợi

Giới thiệu Phòng nghiên cứu/triển khai

 

 1. Tên phòng nghiên cứu/triển khai: Phòng Vật liệu và Ứng dụng Quang sợi
 2. Chức năng/nhiệm vụ: Nghiên cứu/triển khai các đề tài/dự án/nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ; Đào tạo và Hợp tác trong nước/quốc tế về lĩnh vực vật liệu và linh kiện quang tử cấu trúc micro và nano.
 3. Trưởng phòng:
 • Tên, Học hàm, Học vị: Vũ Đức Chính, Tiến sỹ
 • SĐT:
 • Fax:
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. Các thành viên của phòng Phòng Vật liệu và Ứng dụng Quang sợi:

STT

 

Họ và tên

Học hàm/học vị

Biên chế/ HĐ/CTV

 

 

Email

1

Nguyễn Văn Hiệu

GS.VS.

Hợp đồng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phạm Văn Hội

PGS.TS.

Biên chế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phạm Thu Nga

PGS.TS.

CTV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Bùi Huy

PGS.TS.

Biên chế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Vũ Đức Chính

TS.

Biên chế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Hoàng T. Hồng Cẩm

TS.

CTV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Ngô Quang Minh

PGS. TS.

CTV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Phạm Nam Thắng

ThS.

Biên chế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Phạm Thanh Bình

ThS.

Biên chế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Trần Thị Châm

ThS.

Biên chế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Nguyễn Hải Yến

ThS.

Biên chế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Nguyễn Thuý Vân

ThS.

Biên chế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Nguyễn Thế Anh

ThS.

Biên chế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Phạm Thanh Sơn

ThS.

Biên chế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Hoàng Thu Trang

ThS.

Biên chế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai:

Phòng Vật liệu và Ứng dụng Quang sợi có khả năng nghiên cứu/triển khai các hướng nghiên cứu lớn, có tính dài hạn bao gồm nghiên cứu cơ bản và định hướng ứng dụng tập trung chủ yếu vào Vật liệu và linh kiện quang tử cấu trúc micro và nano, từ tính toán lý thuyết, mô phỏng đến thực nghiệm, với một số nội dung chính như sau:

 1. i) Nghiên cứu và chế tạo cấu trúc linh kiện quang tử micro/nano cả tích cực và thụ động nhằm ứng dụng cho thông tin quang, cảm biến, chuyển hóa năng lượng (quang-điện-hóa) và xử lý môi trường…
 2. ii) Chế tạo và ứng dụng laser trong việc thu và xử lý tín hiệu quang-điện ứng dụng trong các thiết bị y tế trị liệu, trong viễn thông và thông tin quang học…

   iii) Nghiên cứu và chế tạo vật liệu chấm lượng tử dạng hợp kim, vật liệu nano kim loại quý (vàng, bạc,…) tạo hiệu ứng cộng hưởng plasmon định xứ bề mặt nhằm mục đích ứng dụng trong cảm biến sinh học và linh kiện quang tử nano, vật liệu tổ hợp carbon - hợp kim vàng bạc định hướng ứng dụng trong quang xúc tác, …

 1. Trang thiết bị nghiên cứu chính:

- Hệ thiết bị tính toán song song hiệu năng cao: 128 CPUs x 4 lõi x 16 GRAM.

- Hệ thiết bị ăn mòn cách tử.

- Hệ thiết bị đo độ hấp thụ UV-VIS-NIR.

- Các máy đo phổ đa năng.

- Các thiết bị chế tạo mẫu bằng phương pháp vật lý và hoá học khác.

 

 1. Các thành tựu đạt được (Liệt kê các thành tựu đạt được trong 5 năm gần nhất):
 2. Môt số đề tài nghiên cứu KHCN:

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

1

Hệ tương tác giữa hốc cộng hưởng tinh thể quang tử có khe hẹp với dẫn sóng quang tử ứng dụng cho tích hợp lai

TS. Hoàng Thị Hồng Cẩm

VAST

6/2018-6/2020

2

Linh kiện quang tử SOI trên cơ sở kết hợp buồng cộng hưởng và kênh dẫn sóng dạng khe hẹp trong tinh thể quang tử 2D ứng dụng cho cảm biến chất lỏng độ nhạy cao

TS. Hoàng Thị Hồng Cẩm

NAFOSTED

6/2018 ~ 6/2020

3

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên đặc trưng và hiệu năng làm việc của linh kiện quang tử cấu trúc micro và nano

TS. Ngô Quang Minh

NAFOSTED

12/2017 ~ 12/2019

4

Phát triển linh kiện quang tử ứng dụng cho cảm biến trên cơ sở cấu trúc buồng vi cộng hưởng dạng cầu liên kết với tinh thể quang tử dẫn sóng 2D và hiệu ứng plasmonic bề mặt

TS. Ngô Quang Minh

VAST

1/2018-12/2019

5

Nghiên cứu phát triển đầu dò quang sợi và đế có hiệu ứng tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) từ cách sắp xếp có trật tự của các nano Au/Ag ứng dụng để phát hiện các chất Chlorpyrifos, dimethoate và Permethrin

ThS. Phạm Thanh Bình

VAST

1/2018 - 12/2019

6

Chế tạo, nghiên cứu các tính chất hóa lí của vật liệu tổ hợp carbon - hợp kim vàng-bạc kích thước nano mét, định hướng ứng dụng trong quang xúc tác và xúc tác

TS. Vũ Đức Chính

NAFOSTED

4/2016 ~ 4/2019

7

Nghiên cứu và chế tạo cảm biến quang học trên cơ sở tinh thể quang tử một chiều ứng dụng trong lĩnh vực sinh-hóa

PGS.TS. Bùi Huy

NAFOSTED

4/2016 ~ 4/2018

8

Chế tạo và nghiên cứu các tính chất quang học của vật liệu tổ hợp graphene – hạt vàng kích thước nanô, tăng cường hoạt tính quang xúc tác của TiO2

TS. Vũ Đức Chính

VAST

9/2016 ~ 9/2018

9

Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của các chấm lượng tử graphene

ThS. Phạm Nam Thắng

IMS

1 ~ 12/2017

10

Nghiên cứu chế tạo và xây dựng cấu hình cảm biến sinh hóa mới sử dụng laser sợi và cách tử Bragg ăn mòn (Etched-FBG)

ThS. Phạm Thanh Bình

IMS

1 ~ 12/2016

11

Nghiên cứu chế tạo cảm biến quang tử nano ứng dụng xác định nồng độ chất hữu cơ (dung môi, atrazine) trong môi trường lỏng

ThS. Nguyễn Thuý Vân

VAST

1/2015 ~ 12/2016

12

Tính toán, mô phỏng và chế tạo cấu trúc linh kiện quang tử nanô hoạt động ở vùng khả kiến và vùng hồng ngoại gần

TS. Ngô Quang Minh

NAFOSTED

3/2014 ~ 3/2017

13

Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang của các chấm lượng tử hợp kim trên cơ sở các nguyên tố Cd (Zn), Se và Te nhằm ứng dụng trong pin mặt trời

PGS.TS. Phạm Thu Nga

NAFOSTED

 

4/2015 ~ 4/2017

14

Chế tạo và nghiên cứu hiệu ứng của chiều dầy lớp vỏ hợp kim, trong cấu trúc đa lớp, tới tính chất quang của nano tinh thể chấm lượng tử (là đơn chất hoặc hợp kim), nhằm ứng dụng trong quang tử nano

PGS.TS. Phạm Thu Nga

NAFOSTED

6/2012-6/2014

15

Chế tao, kiểm soát plasmon bề mặt của các hạt nano hợp kim vàng-bạc qua   thành phần, ở dạng tập hợp và nghiên cứu ứng dụng làm xúc tác trong xử lý khí

TS. Vũ Đức Chính

NAFOSTED

02/2013 ~ 02/2015

16

Nghiên cứu chế tạo cảm biến quang dựa trên cấu trúc buồng vi cộng hưởng quang tử một chiều để phát hiện dư lượng một số loại thuốc trừ sâu trong môi trường nước

ThS. Nguyễn Thuý Vân

IMS

1 ~ 12/2014

17

Xây dựng hệ thống tính toán, mô phỏng song song đa luồng ứng dụng cho nghiên cứu và đào tạo ngành vật liệu và linh kiện quang tử nano

TS. Ngô Quang Minh

VAST

1/2013 ~ 12/2014

 

 1. Công bố:

Năm 2017

[1]. Z. Skeete, H.-W. Cheng, J. Li, C. Salazar, W. Sun, Q. M. Ngo, L. Lin, J. Luo, and C.-J. Zhong, “Assessing interparticle spatial characteristics of DNA-linked core-shell nanoparticles with or without magnetic cores in surface enhanced Raman scattering,” The Journal of Physical Chemistry C 121, 15767-15776 (2017). SCI

[2]. Le Xuan Hung, Pascal D. Bassène, Pham Nam Thang, Nguyễn Thu Loan, Willy Daney de Marcillac, Amit Raj Dhawan, Fu Feng, Juan U. Esparza-Villa, Nguyen Thi Thuc Hien, Nguyen Quang Liem, Laurent Coolen, Pham Thu Nga, “Near-infrared emitting CdTeSe alloyed quantum dots: Raman scattering, photoluminescence and single-emitter optical properties,” The Royal Society of Chemistry Advance (RSC Advances) 7, 47966-47974 (2017). SCIE.

[3]. Thanh Binh Pham, Huy Bui, Huu Thang Le and Van Hoi Pham, “Characteristics of the fiber laser sensor system based on etched-Bragg grating sensing probe for determination of the low nitrate concentration in water,” Sensors 17(7), 1-9 (2017). SCIE.

[4]. Thi Thanh Kieu Nguyen, Quang Minh Ngo, and Truong Khang Nguyen, “Design, modeling, and numerical characteristics of the plasmonic dipole nano-antennas for maximum field enhancement,” Applied Computational Electromagnetics Society Journal 32(7), 634-641 (2017). SCIE.

[5]. Thi Ngoc Tu Le, Dac Ngoc Son Luu, Quang Minh Ngo, and Thi Hanh Thu Vu, “Enhanced photocatalytic activity of TiO2 nanotubes with acid treatments,” Journal of Nanoscience and Nanotechnology 17(12), 9192-9197 (2017). SCIE.

[6]. Pham Nam Thang, Le Xuan Hung, Nguyen Thi Minh Chau, Vu Thi Hong Hanh, Nguyen Ngoc Hai, Nguyen Thi Thuc Hien, Pham Thu Nga, “Structural and optical properties in near infrared of CdTeSe colloidal quantum dots for potential application in solar cells,” Vietnam Journal of Science and Technology 55(4), 515-525 (2017).

[7]. Thi Kieu Giang Lam, Lukasz Marciniak, Quang Huy Tran, Manh Tien Dinh, Duc Chinh Vu, Vu Nguyen, Thu Huong Tran, Thi Khuyen Hoang, Thanh Huong Nguyen, Duc Roan Pham, Thanh Binh Nguyen, Quoc Minh Le, “Synthesis, characterization and up-conversion luminescence properties of α-NaYF4:Yb3+/Er3+/PVP/MOFs multilayer nanocrystals,” Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering 59(3), 79-84 (2017).

[8]. Thu Trang Hoang and Quang Minh Ngo, “Fano resonances in nonlinear photonic structures and its applications for optical bistability/switching,” META Publishing 1236 (2017). ISSN: 2429-1390.

 

Năm 2016

[1]. Khai Q. Le, Hieu P. T. Nguyen, Quang Minh Ngo, and Nurdogan Can, Journal of Alloys and Compounds 669 (2016) 246-253. SCI.

[2]. Zakiya Skeete, Han-Wen Cheng, Quang Minh Ngo, Christian Salazar, Winny Sun, Jin Luo, and Chuan-Jian Zhong, Nanotechnology 27(32) (2016) 325706 (9 pages). SCI.

[3]. Hanwen Cheng, Stephanie  Lim, Weiqin Fang, Hong Yan, Zakiya Skeete, Quang Minh Ngo, Jin Luo, Chuan-Jian Zhong, Journal of Physical Chemistry C 119(49) (2016) 27786–27796.

[4]. Le Xuan Hung, Pham Nam Thang, Hoang Van Nong, Nguyen Hai Yen, Vu Duc Chinh, Le Van Vu, Nguyen Thi Thuc Hien, Willy Daney de Marcillac, Phan Ngoc Hong, Nguyen Thu Loan, Catherine Schwob, Agnes Maitre, Nguyen Quang Liem, Paul Be’nalloul, Laurent Coolen, and Pham Thu Nga, Journal of Electronic Materials 45(8) (2016) 4425-4431. SCI.

[5]. Hoang Van Nong, Le Xuan Hung, Pham Nam Thang, Vu Duc Chinh, Le Van Vu, Phan Tien Dung, Tran Van Trung and Pham Thu Nga, SpringerPlus 5 (2016) 1147. SCI.

[6]. Remo Proietti Zaccaria, Francesco Bisio, Gobind Das, Giulia Maidecchi, Michael Caminale, Chinh Duc Vu, Francesco De Angelis, Enzo Di Fabrizio, Andrea Toma, and Maurizio Canepa, ACS Appl. Mater. Interfaces 8 (2016) 8024-8031. SCI.

[7] Ba Phi Nguyen, Quang Minh Ngo, and Kihong Kim, Journal of the Korean Physical Society 68(3) (2016) 387-392. SCIE.

[8]. Van Hoi Pham, Huy Bui, Thuy Van Nguyen, The Anh Nguyen, Thanh Son Pham, Van Dai Pham, Thi Cham Tran, Thu Trang Hoang and Quang Minh Ngo, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 7(1) (2016) 015003 (17pp). SCOPUS.

[9]. Hong Luu Dang, Hoang Tung Nguyen, Van Dung Nguyen, Son Tung Bui, Dac Tuyen Le, Quang Minh Ngo and Dinh Lam Vu, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 7(1) (2016) 015015 (5pp). SCOPUS.

[10]. Hong Nhung Tran, Van Hieu Nguyen, Bich Ha Nguyen and Dinh Lam Vu, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 7(1) (2016) 013001 (14pp). SCOPUS.

[11]. Bich Ha Nguyen and Van Hieu Nguyen, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 7(1) (2016) 013002 (18pp). SCOPUS.

[12]. Van Hieu Nguyen, Bich Ha Nguyen and Ngoc Dung Dinh, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 7(1) (2016) 015013 (11pp). SCOPUS.

[13]. Bich Ha Nguyen and Van Hieu Nguyen, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 7(2) (2016) 023002 (15pp). SCOPUS.

[14]. Bich Ha Nguyen and Van Hieu Nguyen, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 7(2) (2016) 025003 (7pp). SCOPUS.

[15]. Van Hieu Nguyen, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 7(2) (2016) 023001 (9pp). SCOPUS.

[16]. Bich Ha Nguyen, Van Hieu Nguyen and Hong Nhung Tran, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 7(3) (2016) 033001 (11pp). SCOPUS.

[17]. Van Hieu Nguyen, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 7(3) (2016) 035001 (10pp). SCOPUS.

[18]. Bich Ha Nguyen and Van Hieu Nguyen, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 7(4) (2016) 043001 (18pp). SCOPUS.

[19]. Van Hieu Nguyen, Bich Ha Nguyen, Ngoc Dung Dinh, Ngoc Anh Huy Pham and Van Thanh Ngo, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 7(4) (2016) 045004 (7pp). SCOPUS.

[20]. Pham Van Hoi, Nguyen The Anh, Nguyen Thi Thu Trang, Le Huu Thang, Nguyen Van An, Communication in physics, 25(3) (2015) 195-201.

 

Năm 2015

[1]. Quang Minh Ngo, Khai Q. Le, Thu Trang Hoang, Dinh Lam Vu, and Van Hoi Pham "Numerical investigation of tunable Fano-based optical bistability in coupled nonlinear gratings," Optics Communications 338, 528-533 (2015). SCI.

[2]. Thu Trang Hoang, Khai Q. Le, and Quang Minh Ngo, “Surface plasmon-assisted
optical switching/bistability at telecommunication wavelengths in nonlinear dielectric
gratings
,” Current Applied Physics 15, 987-992 (2015). SCI.

[3]. Thi Ngoc Tu Le, Tan Thi Pham, Quang Minh Ngo, and Thi Hanh Thu Vu
"Electrochemical synthesis of ZnO nanorods/nanotubes/nanopencils on transparent
aluminum-doped zinc oxide thin films for photocatalytic application
," Journal of Nanoscience and Nanotechnology 15(9), 6568-6575 (2015). SCI.

[4]. Han-Wen Cheng, Stephanie I. Lim, Weiqin Fang, Hong Yan, Zakiya Skeete, Quang Minh Ngo, Jin Luo, and Chuan-Jian Zhong, "Assessing Interparticle J-Aggregation of Two Different Cyanine Dyes with Gold Nanoparticles and Their Spectroscopy Characteristics," Physical Chemistry C 119, 27786-27796 (2015). SCI.

[5]. Han-Wen Cheng, Zakiya Skeete, Quang Minh Ngo, Jin Luo, and Chuan-Jian Zhong, "Harnessing interparticle J-aggregate induced plasmonic coupling for surface-enhanced raman scattering," Physical Chemistry Chemical Physics 17, 28529-28533 (2015). SCI.

[6]. Vu Duc Chinh, Nguyen Quoc Trung “Preparation of Gold–Silver Alloy Nanoparticles Supported on NiCo2O4 Spinel Oxides for the Treatment of CO in Atmosphere” Journal of Nanoscience and Nanotechnology 15, 4403–4408 (2015). SCI.

[7]. Giulia Maidecchi, Chinh Vu Duc, Renato Buzio, Andrea Gerbi, Gianluca Gemme, Maurizio Canepa, and Francesco Bisio, “Electronic Structure of Core–Shell Metal/Oxide Aluminum Nanoparticles,” J. Phys. Chem. C 119, 26719-26725 (2015). DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b07678. SCI

[8]. Vu Duc Chinh, Nguyen Quoc Trung “Synthesis and optical properties of colloidal Au–Ag alloy nanoparticles” Int. J. Nanotechnol., 12, Nos. 5/6/7, 515-524 (2015). SCIE

[9]. Pham Thu Nga, Nguyen Hai Yen, Dinh Hung Cuong, Nguyen Ngoc Hai and Nguyen Xuan Nghia, “Study on the fabrication of CdZnSe/ZnSeS ternary alloy quantum dots,” Int. J. Nanotechnol., Vol. 12, Nos. 5/6/7, 2015, 525- 537. SCIE.

[10]. Trung Ninh Bui, Quoc Tuan Nguyen, and Van Hoi Pham, “Influence of ASE noise on the performance of DWDM networks using low-power pumped Raman amplifiers,” IETE Journal of Research (2015). SCIE.

[11]. Van Hieu Nguyen, Bich Ha Nguyen and Van Thanh Ngo, “Quantum theory of plasmons at metallic spherical surface,” Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 6, 015014 (7pp) (2015). SCOPUS.

[12]. Van Hieu Nguyen and Bich Ha Nguyen, “Basics of quantum plasmonics,” Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 6, 023001(16pp) (2015). SCOPUS.

[13]. Van Hieu Nguyen and Bich Ha Nguyen, “Quantum field theory of interacting plasmon–photon system,” Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 6, 025010 (9pp) (2015). SCOPUS.

[14]. Bich Ha Nguyen, Van Hieu Nguyen and Dinh Lam Vu, “Photocatalytic composites based on titania nanoparticles and carbon nanomaterials,” Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 6, 033001 (13pp) (2015). SCOPUS.

[15]. Van Hieu Nguyen and Bich Ha Nguyen, “Quantum field theory of interacting plasmon–photon–phonon system,” Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 6, 035003 (11pp) (2015). SCOPUS.

[16]. Bich Ha Nguyen, Van Hieu Nguyen, Ngoc Hieu Nguyen and Van Nham Phan, “Dynamical equation determining plasmon energy spectrum in a metallic slab,” Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 6, 035016 (5pp) (2015). SCOPUS.

[17]. Bich Ha Nguyen and Van Hieu Nguyen, “Recent advances in research on plasmonic
enhancement of photocatalysis
,” Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 6, 043001 (17pp) (2015). SCOPUS.

[18]. Bich Ha Nguyen, Van Hieu Nguyen, and Dinh Lam Vu, “Plasmonic enhancement of light trapping into organic solar cells,” Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 6, 043002 (15pp) (2015). SCOPUS

[19]. Bich Ha Nguyen, Van Hieu Nguyen, Dinh Hoi Bui, and Thi Thu Phuong Le, “Theory of photon–electron interaction in single-layer graphene sheet,” Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 6, 045009 (7pp) (2015). SCOPUS

[20]. Ngoc Hai Nguyen, Thi Giang Duong, Van Nong Hoang, Nam Thang Pham, Tran Cao Dao and Thu Nga Pham, “Synthesis and application of quantum dots based biosensor,” Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 6, 015015 (5pp) (2015). SCOPUS

 

Năm 2014

[1]. Quang Minh Ngo, Khai Q. Le, Dinh Lam Vu, and Van Hoi Pham, “Optical bistability based on Fano resonances in single- and double-layer nonlinear slab waveguide gratings” J. Opt. Soc. Am. B 31(5), 1054-1061 (2014). SCI.

[2]. Van Hoi Pham, The Anh Nguyen, Quang Minh Ngo, and Roberto Coisson, “Coherent emission at 537 nm from IR-pumped erbium-doped silica microspheres” OPTICS LETTERS 39(4), 907-909 (2014). SCI.

[3]. D. T. Viet, N. T. Hien, P. V. Tuong, N. Q. Minh. P. T. Trang, L. N. Le, Y. P. Lee, V. D. Lam, “Perfect absorber metamaterials: Peak, multi-peak and broadband absorption” Optics Communications 322, 209-213 (2014). SCI.

[4]. Ha-Linh Thi Le, Nancy C. Forero-Martinez, Holger Vach, “Hydrogen-induced healing of cluster-damaged silicon surfaces” Chemical Physics Letters 610-611, 223-227 (2014). SCI.

[5]. Nguyen Hai Yen, Willy Daney de Marcillac, Clotilde Lethiec, Phan Ngoc Hong, Catherine Schwob, Agnès Maître, Nguyen Quang Liem, Le Van Vu, Paul Bénalloul, Laurent Coolen, Pham Thu Nga, “Synthesis and optical properties of core/shell ternary/ternary CdZnSe/ZnSeS quantum dots” Optical Materials 36, 1534–1541 (2014). SCI.

[6]. Huy Bui, Thuy Van Nguyen, The Anh Nguyen, Thanh Binh Pham, Quoc Trung Dang, Thuy Chi Do, Quang Minh Ngo, Roberto Coisson, and Van Hoi Pham, “A Vapor Sensor Based on a Porous Silicon Microcavity for the Determination of Solvent Solution” Journal of the Optical Society of Korea 18(4), 301-306 (2014). SCIE.

[7]. Van Hoi Pham, Thuy Van Nguyen, The Anh Nguyen, Van Dai Pham, and Huy Bui, “Nano porous silicon microcavity sensor for determination organic solvents and pesticide in water” Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 5, 045003 (2014). SCOPUS.

[8]. Nguyen Bich Ha, Ngo Quang Minh, “Plasmonic enhancement by metallic spherical nanoparticles” Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 5, 025010 (2014). SCOPUS.

[9]. Amaury Avoine, Phan Ngoc Hong, Hugo Frederich, Kifle Aregahegn, Paul Bénalloul, Laurent Coolen, Catherine Schwob, Pham Thu Nga, Bruno Gallas and Agnès Maître, “Measurement and modelization of silica opal optical properties” Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 5, 015005 (2014). SCOPUS.

[10]. Ninh T. Bui, Tuan Q. Nguyen, and Hoi V. Pham, “Effects of ASE Noise and Dispersion Chromatic on Performance of DWDM Networks using Distributed Raman Amplifiers” International Journal of Communication Networks and Information Security (IJCNIS) 6(2), 168-172 (2014). SCIE.

[11]. Nguyen Hai Yen, Nguyen Ngoc Hai, Le Van Vu, Phan Tien Dung, Nguyen Xuan Nghia, Laurent Coolen, Pham Thu Nga, “Synthesis and comparative photoluminescence of CdZnSe/ZnS and CdZnSe/ZnSeS alloy quantum dots” Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52(3), 357-372 (2014).

[12]. Nguyen Ngoc Hai, Nguyen Hai Yen, Duong Thi Giang, Ngyen Duc Nhat, Pham Thu Nga and Dao Tran Cao, “Sensitive organophosphorus and carbamate pesticides biosensor based on acetylcholinesterase and CdZnSe/ZnS ternary alloy quantum dots”, Communication in Physics 3, 3791 (2014).

 

Năm 2013

[1]. Quang Minh Ngo, Thu Trang Hoang, Duc Long Nguyen, Dinh Lam Vu, and Van Hoi Pham, “Metallic assisted guided-mode resonances in slab waveguide gratings for reduced optical switching intensity in bistable devices,” Journal of Optics 15(5), 055503 (2013). SCI.

[2]. Nguyen Ngoc Hai, Vu Duc Chinh, Ung Thi Dieu Thuy, Tran Kim Chi, Nguyen Hai Yen, Dao Tran Cao, Nguyen Quang Liem,  Pham Thu Nga, “Detection of the pesticide by functionalised quantum dots as fluorescence-based biosensor,” Int. J. Nanotechnology 10, 137-145 (2013). SCI.

[3]. Van Hoi Pham, Huy Bui, Thanh Son Pham, The Anh Nguyen, Thuy Van Nguyen, Huu Thang Le, Trung Ninh Bui, Van Phu Nguyen, and Roberto Coisson, “Control of whispering-gallery-mode spectrum from erbium-doped silica microsphere lasers,” Journal of the Optical Society of America B 30(6), 1586-1589 (2013). SCI.

[4]. Van Hoi Pham, Huy Bui, Le Ha Hoang, Thuy Van Nguyen, The Anh Nguyen, Thanh Son Pham, and Quang Minh Ngo, “Nano-porous silicon microcavity sensors for determination of organic fuel mixtures,” Journal of the Optical Society of Korea 17(5), 423-427 (2013). SCIE.

[5]. Van Hoi Pham, Huy Bui, Thuy Van Nguyen, The Anh Nguyen, Thanh Son Pham, Thi Hong Cam Hoang and Quang Minh Ngo, “Micro- and nanophotonic structures in the visible and near infrared spectral region for optical devices,” Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 4(2) 023001 (2013). SCOPUS.

[6]. Nguyen The Anh, Pham Thanh Son, Nguyen Thuy Van, Hoang Thi Hong Cam, Ngo Quang Minh, Bui Huy and Pham Van Hoi, “Determination of wavelength shift of fiber Bragg grating sensors by tunable single-mode diode laser,” Communications in Physics 23(1) 67-73 (2013).

[7]. Pham Van Hoi, Bui Huy, Nguyen The Anh, Pham Thanh Son, Nguyen Thuy Van, Hoang Thi Hong Cam and Ngo Quang Minh, “Optical devices based on photonic crystals,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ 51(2A) 19-30 (2013).

 

 1. Patents
[1]. Phạm Văn Hội, Bùi Huy, Nguyễn Thúy Vân, Nguyễn Thế Anh, “Thiết bị cảm biến quang tử và phương pháp để đo nồng độ dung môi hữu cơ và chất bảo vệ thực vật trong môi trường nước,” mã số 16527 ngày 24/01/2017. Cơ quan cấp: Cục sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN.

[2]. Phạm Văn Hội, Bùi Huy, Nguyễn Thúy Vân, Nguyễn Thế Anh, Phạm Thanh Bình, Trần Thị Châm, Lê Hữu Thắng, Phạm Văn Đại, “Phương pháp đo độ dịch phổ quang của cách tử Bragg trong sợi (FBG) sử dụng laze diot thay đổi nhiệt độ đế,” mã số 17177 ngày 7/72017. Cơ quan cấp: Cục sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN. 

 

 1. Thành tích đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân)

- 6 NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ.

- 12 Học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ.

- 24 Sinh viên đã bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp Đại học.

 

 1. Hợp tác trong và ngoài nước

Phòng Vật liệu và Ứng dụng Quang sợi xác định hợp tác là yêu cầu cấp thiết của nghiên cứu cơ bản trình độ cao hiện nay, do vậy hợp tác với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trong và ngoài nước là cần thiết. Phòng hiện có các quan hệ hợp tác rất tốt và sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trong và ngoài nước:

- Trong nước: Viện Vật lý (Viện Hàn lâm KH CN VN); Trường Đại học Công nghệ (ĐH QG HN); Đại học Khoa học Huế (ĐH Huế); Đại học Vinh; Đại học Sư phạm và Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên); Đại học KHTN (ĐH QG Tp HCM); Đại học Hoa Sen (Tp HCM)…

- Ngoài nước: Viện Điện tử cơ bản IEF (Đại học Paris XI), Đại học Paris VI (CH Pháp); Đại học Ajou (Hàn Quốc); Đại học Parma (CH Italia); Đại học Binghamton (New York, Hoa Kỳ); Viện Công nghệ New Jersey (New Jersey, Hoa Kỳ)…

 

Back To Top