Vietnamese   English

Phòng Vật liệu Vô cơ

Giới thiệu Phòng nghiên cứu

  1. Tên phòng nghiên cứu: Phòng Vật liệu Vô cơ
  2. Trưởng phòng:

- Tên: Đào Ngọc Nhiệm

- Năm sinh: 1978

- Học vị: TS

- SĐT: 0915417696, 0466747816

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  1. Các thành viên của phòng nghiên cứu:

TT

Họ và tên

Năm

sinh

Học hàm/

học vị

Biên chế/

Cộng tác

SĐT

Email

1

Lưu Minh Đại

1948

PGS.TS

Cộng tác

0903223097

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

Nguyễn Đức Văn

1972

TS

Biên chế

0978996366

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

Vũ Thế Ninh

1983

TS

Biên chế

0915448892

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

Phạm Ngọc Chức

1983

TS

Biên chế

0916530811

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

Đoàn Trung Dũng

1989

ThS

Biên chế

0987818420

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

Nguyễn T.Hà Chi

1990

ThS

Biên chế

0972133288

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

Đào Văn Tiến

1963

KS

Biên chế

0466747816

-

8

Nguyễn Quang Bắc

1993

CN

Biên chế

0946357493

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai:

- Chiết tách, làm sạch các nguyên tố đất hiếm và ứng dụng;

- Thủy luyện, phân chia, thu hồi một số kim loại quý, hiếm có giá trị kinh tế từ quặng

- Chế tạo và ứng dụng các loại vật liệu nano trong xử lý môi trường;

- Công nghệ thích nghi, xử lý chất thải lỏng, rắn từ các nhà máy;

- Phân tích hóa học và đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường;

- Vật liệu tích trữ năng lượng và hóa học xanh;

- Đào tạo trên đại học các lĩnh vực liên quan.

  1. Trang thiết bị nghiên cứu:

- 01 Thiết bị phân tích nhiệt nhiệt trọng lượng và nhiệt vi sai (TGA-DTA) của hãng Seterarm (Pháp) nâng nhiệt lên tới 1600oC;

- 01 Thiết bị quét phổ tử ngoại - khả kiến (UV-VIS) của hãng Shimazdu (Nhật bản) có dải quét phổ λ=200÷1100 nm;

- Các loại lò nung: lò nung (Trung Quốc) thường có nhiệt độ nung ≤ 1000oC; Lò nung (Anh) thường có nhiệt độ nung ≤ 1200oC; lò nung (Đức) với chương trình nâng nhiệt có nhiệt độ nung ≤ 1200oC; lò nung (Đức) với chương trình nâng nhiệt có nhiệt độ nung ≤ 1500oC.

- Các loại tủ sấy: Tủ sấy (Trung Quốc) có nhiệt độ sấy ≤ 300oC; tủ sấy (Đức) có nhiệt độ sấy ≤ 300oC; tủ sấy (Đức) với chương trình nâng nhiệt có nhiệt độ sấy ≤ 300oC; tủ sấy (Đức) với chương trình nâng nhiệt và hút chân không có nhiệt độ sấy ≤ 300oC;

- 01 Hệ điều nhiệt và phân tích BOD (Lovibond, Đức);

- Một số thiết bị nhỏ: Máy rung siêu âm (Grant, Anh); máy khuấy từ gia nhiệt (IKA, Italia), cân phân tích (Starius, Canada);

- Các loại thiết bị khác như máy nước cất, bếp điện, dụng cụ thủy tinh các loại…

  1. Các thành tựu đạt được:
  2. Đề tài nghiên cứu KHCN:

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cấp xét duyệt

Thời gian

thực hiện

1.

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu trên cơ sở CeO2-TiO2 hấp thụ UV dung cho các hệ sơn ô tô, xe máy

Đào Ngọc Nhiệm

Viện HL KH&CNVN

2012

-

2013

2.

Chế tạo và nghiên cứu mối quan hệ cấu trúc - tính chất của hệ vật liệu gốm áp điện không chì nền Niobat

Nguyễn Đức Văn

Quỹ NCCB

&PTCN Quốc Gia

2012

-

2013

3.

Triển khai thiết bị lọc sử dụng vật liệu nano để hấp phụ asen từ nguồn nước sinh hoạt nhiễm asen trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lưu Minh Đại

Hợp tác Bộ, nghành địa phương

2012

-

2013

4.

Nghiên cứu chế tạo nano oxit hỗn hợp hệ Fe2O3-TiO2 ứng dụng để xử lý asen trong nước

Phạm Ngọc Chức

Viện KHVL

2013

5.

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit hệ W-Ti và định hướng khảo sát hoạt tính quang xúc tác phân hủy xanh metylen

Đào Ngọc Nhiệm

Viện KHVL

2013

6.

Nghiên cứu định hướng công nghệ thủy luyện và áp dụng phương pháp chiết để xử lý tinh quặng antimon nhằm thu được kim loại antimon có độ sạch trên 99,9%

Phạm Ngọc Chức

Viện KHVL

2014

7.

Nghiên cứu chiết, tách thu hồi đồng, niken bằng công nghệ chiết lỏng-lỏng

Đào Ngọc Nhiệm

Viện KHVL

2014

8.

Thu hồi và tinh chế các nguyên tố có giá trị kinh tế từ bã thải đồng Sin Quyền và bước đầu nghiên cứu công nghệ ứng dụng các nguyên tố đó

Vũ Thế Ninh

Viện HL KH&CNVN

2014

-

2015

9.

Tổng hợp, đặc trưng và nghiên cứu tính chất vật liệu nano oxit hỗn hợp nền Ce, Nd chứa Mn, Fe, Ti để bảo vệ môi trường

Lưu Minh Đại

Quỹ NCCB

&PTCN Quốc Gia

2014

-

2015

10.

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của các oxit phức hợp chứa bitmut có hoạt tính quang xúc tác trong vùng ánh sáng nhìn thấy để xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại

Đào Ngọc Nhiệm

Quỹ NCCB

&PTCN Quốc Gia

2014

-

2015

11.

Nghiên cứu chế tạo nano silica có diện tích bề mặt riêng lớn từ cát thạch anh

Nguyễn T.Hà Chi

Viện KHVL

2015

12.

Nghiên cứu thu hồi Zn (II) từ quặng Pb-Zn bằng phương pháp chiết lỏng - lỏng

Đoàn Trung Dũng

Viện KHVL

2016

  1. Bài báo hoặc công bố KHCN:

- Các bài báo năm 2011:

[1] Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Phạm Ngọc Chức, Tổng hợp ôxit hỗn hợp  Fe2O3-Mn2O3 cấu trúc nano bằng phương pháp đốt cháy gel, Tạp chí Hóa học, 50(3), 265-268, (2012).

[2] Dao  Ngoc Nhiem, Luu Minh Dai, Nguyen Duc Van, Duong Thi Lim, Catalytic oxidation of carbon monoxide over nanostructured CeO2–Al2O3 prepared by combustion method using polyvinyl alcohol, J. Ceramics International. No 39, pp.3381-3385 (2013).

[3] Nguyễn Đức Văn, Đào Ngọc Nhiệm, Đoàn Trung Dũng và Lưu Minh Đại, Tổng hợp CuS cấu trúc covelit bằng phương pháp kết tủa, Tạp chí Hóa học, 51(1), 64-66, (2013).

[4] Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Phạm Ngọc Chức, Đoàn Trung Dũng, Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung, tỷ lệ mol Ce/Ti đến kích thước hạt oxit hỗn hợp CeO-TiO2 được chế tạo bằng phương pháp đốt cháy gel PVA và sol-gel xitrat, Tạp chí Hóa học, 51(3AB), 516 - 519, (2013).

[5] Đoàn Trung Dũng, Đào Ngọc Nhiệm, Nguyễn Đức Văn, Nguyễn Thị Hà Chi,  Nghiên cứu sự hình thành pha và khả năng hấp thụ tia UV của oxit hỗn hợp CeO-Bi2O3 chế tạo bằng phương pháp đốt cháy gel polyvinyl ancol, Tạp chí Hóa học, 51(3AB), 520-524, (2013).

[6] Luu Minh Dai, Dao  Ngoc Nhiem,  Duong Thi Lim and Nguyen Duc Van,  Nanostructured CeO-Al2O3 catalytic powders for m – Xylene and Toluene Combustion, Materials Transactions, Vol. 54, No. 6, pp. 1060-1062 (2013)

 [7]. Nguyen Duc Van, Dao Ngoc Nhiem, Low temperature of K0.5Na0.5NbO3 nanopowders by urea sol-gel combustion method, Chemistry letters, 43(9), 1438-1440 (2014).

[8]. Nguyen Duc Van, Effects of Processing Parameters on the Synthesis of K0.5Na0.5NbO3 Nanopowders by Reactive High-Energy Ball Milling Method, The Scientific World Journal 2014 ID 203047 6 pages.

[9]. Đào Ngọc Nhiệm, Lưu Minh Đại, Nguyễn Đức Văn, Phạm Ngọc Chức, Đoàn Trung Dũng, Nguyễn Thị Hà Chi, Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung, tỷ lệ Ce-Ti-Si đến sự hình thành pha oxit hỗn hợp CeO2-TiO2-SiO2 được tổng hợp bằng phương pháp đốt cháy gel polyvinyl ancol, Tạp chí Hóa học, 52(4), 495-498 (2014).

 [10].  Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Vũ Thế Ninh, Phạm Ngọc Chức, Dương Thị Lịm, Tổng hợp perovskit LaFeO3 cấu trúc nano bằng phương pháp đốt cháy gel, Tạp chí Hóa học, 52(1), 130-133  (2014).

[11]. Hoàng Thị Hương Huế, Đào Ngọc Nhiệm, Ảnh hưởng của các phương pháp tổng hợp đến hoạt tính xúc tác của oxit hỗn hợp CuO-CeO2 cho phản ứng oxi hóa  CO”, Tạp chí Hóa học, 52(1), 41-46 (2014).

[12] Luu Minh Dai, Dao Ngoc Nhiem, Nguyen Duc Van, Pham Ngoc Chuc, Vu The Ninh. A perovskite-type NdFeO3: Synthesis anh charaterization. Internation Conference on Spectroscopy & Materials Science ICS&M 2015 Duy Tan University, Vietnam, November 17-19, pp. 104-108 (2015).

[13] Phạm Ngọc Chức, Đoàn Trung Dũng, Nguyễn Thị Hà Chi, Nguyễn Đức Văn, Đào Ngọc Nhiệm, Nghiên cứu thu nhận antimon từ quặng antimon bằng axit clohydric,Tạp chí Hóa học, 53(4), 414 - 418,  (2015).

[14]Ngoc Nhiem Dao, Minh Dai Luu, Ngoc Chuc Pham,  Trung Dung Doan,  Thi Ha Chi Nguyen,  Quang Bac Nguyen, and  Thi Lim Duong, Low-temperature synthesis and investigations on photocatalytic acticity of BiFeO3 nanoparticles for degradation of methylene blue, methylene orange and some toxic organic compounds, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 7, 045003 (8pp) (2016).

[15] Luu Thi Viet Ha, Luu Minh Dai, Dao Ngoc Nhiem and Nguyen Van Cuong, Enhanced Visible-Light Photocatalytic Activity of C/Ce-Codoped ZnO Nanoellipsoids Synthesized by Hydrothermal Method, Journal of Electronic Materials 45(8), pp.4215-4220 (2016).

[16] Vu Dinh Phuong, Nguyen Quang Bac, Doan Trung Dung, Pham Ngoc Chuc, Nguyen Thi Ha Chi, Duong Thi Lim , Tran Hong Con and Dao Ngoc Nhiem, Effect of calcination temperatures on photocatalytic degradation of methylene orange and the regeneration of nanomaterial BiTaO4.Vietnam Journal of chemistry, 55(3e12) , 367-370  (2017).

6.3. Thành tích đào tạo:

TT

Họ và tên

Trình độ

Năm bảo vệ

1.

Nguyễn Văn Hưng

Thạc sĩ

2013

2.

Cao Hồng Phúc

Thạc sĩ

2013

3.

Bùi Duy Hùng

Thạc sĩ

2013

4.

Võ Bích Năng

Thạc sĩ

2014

5.

Trần Ngọc Anh

Thạc sĩ

2014

6.

Nguyễn Đoàn Trung Hiếu

Thạc sĩ

2015

7.

Nguyễn Văn Hạnh

Thạc sĩ

2015

8.

Đoàng Trung Dũng

Thạc sĩ

2016

9.

Nguyễn T.Hà Chi

Thạc sĩ

2016

10.

Đinh Thị Thuận

Thạc sĩ

2017

11.

Nguyễn Viết Ba

Thạc sĩ

2017

12.

Nguyễn Thành Anh

Tiến sĩ

2014

13.

Dương Thị Lịm

Tiến sĩ

2014

14.

Vũ Thế Ninh

Tiến sĩ

2014

15.

Phạm Ngọc Chức

Tiến sĩ

2016

16.

Lưu T.Việt Hà

Tiến sĩ

Đang làm

17.

Nguyễn T.Hà Chi

Tiến sĩ

Đang làm

18.

Đào Hồng Đức

Tiến sĩ

Đang làm

19.

Nguyễn Vũ Ngọc Mai

Tiến sĩ

Đang làm

 

Back To Top