Vietnamese   English

Đoàn thanh niên

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện Khoa học Vật liệu nhiệm kỳ 2016 - 2019

  

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Nam

Nữ

1

Nguyễn Việt Dũng

1986

 

Bí Thư

2

Nguyễn Thúy Vân

 

1987

Phó bí thư

3

Đoàn Trung Dũng

1989

 

Ủy viên Ban chấp hành

4

Trần Minh Trang

 

1992

Ủy viên Ban chấp hành

Back To Top