Vietnamese   English

Đoàn thanh niên

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện Khoa học Vật liệu nhiệm kỳ 2019 - 2022

  

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Nam

Nữ

1

  Phan Kế Sơn

1994

 

Bí Thư

2

  Phạm Duy Khánh

 

1994

Phó bí thư

3

  Nguyễn Thu Loan

1987

 

Ủy viên Ban chấp hành

4

  Phí Văn Công

 

1988

Ủy viên Ban chấp hành

5

  Trần Thị Thanh Giang

 

1996

Ủy viên Ban chấp hành

 

Back To Top