Vietnamese   English

Hợp tác quốc tế

Hiểu rõ ý nghĩa của hợp tác quốc tế cũng là một giải pháp huy động nguồn lực và xác lập vị thế của mình nên Viện đã rất chủ động trong công tác triển khai các quan hệ hợp tác quốc tế. Viện đã chú trọng các đối tác truyền thống (các phòng thí nghiệm thuộc CNRS/Pháp, các viện nghiên cứu và Đại học ở Nhật Bản, Hàn Quốc), phát triển các hợp tác mới (các nước EU khác như Anh, Bỉ, Đức; Mỹ và Mỹ la tinh; Úc và New Zealand) và tích cực trong các hoạt động hợp tác ASEAN.

Với vai trò là đại diện quốc gia trong Tiểu ban Khoa học và Công nghệ vật liệu ASEAN, Viện đã thúc đẩy thành công một số dự án quốc tế giữa Khối ASEAN với các đối tác lớn như EU (dự án về vật liệu quang xúc tác làm sạch ô nhiễm môi trường nước với sự tham gia của 3 nước ASEAN và 4 nước EU, kinh phí từ EC ~4 triệu euros), Ấn Độ (dự án về phun phủ nhiệt với sự tham gia của 5 nước ASEAN, Chính phủ Ấn Độ tài trợ ~0,5 triệu USD),…

Việc duy trì tổ chức nhiều Hội thảo, hội nghị khoa học với các đối tác quốc tế lớn thuộc EU, các nước Châu Á-Thái bình dương, ASEAN,... đã giúp thiết lập và thúc đẩy các hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ và đào tạo. Trong rất nhiều các hội nghị hội thảo quốc tế đã tổ chức tại Việt Nam, Viện đã chủ trì tổ chức chuỗi Hội nghị quốc tế (2 năm 1 lần) về Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ nanô (International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology – IWAMSN), với hàng trăm nhà khoa học quốc tế uy tín cao tham dự mỗi lần hội nghị, đã trở thành thương hiệu hội nghị quốc tế uy tín vào hàng cao nhất ở Việt Nam.

Các chuyến thăm và làm việc tại Viện của rất nhiều nhà khoa học lớn, của các Chủ tịch/Viện trưởng các viện nghiên cứu lớn trên thế giới và ký kết các thoả thuận hợp tác cho thấy Viện Khoa học vật liệu đã được các đối tác quan tâm.

Các thỏa thuận hợp tác trong nghiên cứu khoa học và đào tạo

 

Tên thỏa thuận

Tên và địa chỉ đối tác

Hợp tác đào tạo phối hợp sau đại học giữa Viện KHVL và Đại học OSAKA

Đại học OSAKA, Nhật Bản

Hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ và vật liệu tiên tiến giữa Viện KHVL và Viện vật liệu và cơ khí Hàn Quốc

Viện vật liệu và cơ khí Hàn Quốc, 66 Sangnam-dong, Changwon, Kyungnam, Hàn Quốc

Hợp tác đào tạo và trao đổi sinh viên giữa Viện KHVL và trường Công nghệ, Đại học TOHUKU, Nhật Bản

Trường Công nghệ, Đại học TOHUKU, Nhật Bản

Hợp tác trao đổi khoa học đối với nghiên cứu viên và nghiên cứu sinh/sinh viên trong các lĩnh vực hóa học, vật lý, công nghệ nano và các lĩnh vực liên quan phục vụ nghiên cứu và đào tạo

Viện Công nghệ Hóa học vô cơ và Kỹ thuật  môi trường - Đại học Công nghệ Tây Pomeranian, Al. Piast 17, 70-310 Szczecin, Ba Lan

Hợp tác về khoa học và kỹ thuật, Đào tạo NCS trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vật liệu giữa IMS và NIMS

ViệnKhoa học Vật liệu Quốc gia, Nhật Bản (NIMS)

Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học

Trường Đào tạo Sau Đại học về Khoa học vật liệu -

Viện Khoa học và Công nghệ NARA,  Nhật Bản (“NAIST”)

Hợp tác về nghiên cứu, phát triển, đào tạo, chuyển giao công nghệ và phổ biến kiến thức

Viện nghiên cứu  Khoa học và công nghệ Thái Lan (TISTR)

Hợp tác nghiên cứu với Viện Nghiên cứu bức xạ Synchrotron, Thái Lan

Viện Nghiên cứu bức xạ Synchrotron, Thái Lan

Hợp tác về các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển giữa IMS và ITA NAS of Belarus

Viện Âm kỹ thuật - Viện Hàn lâm Khoa học Belarus (ITA NAS of Belarus)

Hợp tác về đào tạo Tiến sĩ giữa IMS và RMIT

Trường Đại học RMIT-Úc về chương trình đào tạo Tiến sĩ

Hợp tác về nghiên cứu khoa học và công nghệ

Viện Vật liệu mới và Năng lượng tái tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ Lào (REMI)

Hợp tác về nghiên cứu khoa học và công nghệ

Viện xúc tác, Cộng hòa Liên bang Đức (Leibniz Institute for Catalysis);

Hợp tác nghiên cứu với Viện Nghiên cứu Công nghệ Hóa học Quốc gia

Viện Nghiên cứu Công nghệ Hóa học Quốc gia, Nigeria

 

Back To Top