Vietnamese   English

Hệ bảo về catot bằng dòng ngoài (ICCP)

 

Tên sản phẩm

/dịch vụ:

Hệ bảo về catot bằng dòng ngoài (ICCP)

Xuất xứ công nghệ:

 

Đề tài của Phòng

 

 

Mô tả sản phẩm

/dịch vụ:

 

Hệ bảo vệ ICCP gồm : Chỉnh lưu, điện cực anot, điện cực so sánh và cấu trúc cần bảo vệ chống ăn mòn

 

Lĩnh vực ứng dụng:

- Sử dụng chống ăn mòn cho các cấu kiện thép : tàu thuyền, dàn khoan, bến cảng, hệ thống ống dẫn… trong môi trường biển và môi trường đất

 

 

Ưu điểm nổi bật:

·         Chống ăn mòn hiêu quả cho các môi trường khác nhau và xen kẽ nhau.

 

Ảnh minh họa:

 

 

Tình trạng
ứng dụng triển khai:

Sẵn sàng đáp ứng khi có yêu cầu .

 

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Nghiên cứu ăn mòn và bảo vệ vật liệu, Tầng 6, nhà B2, Viện Khoa học vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội (Tel. 02437563037)

 

Back To Top