Vietnamese   English

Từ kế mẫu rung

Tên sản phẩm

/dịch vụ:

Từ kế mẫu rung (VSM)

Xuất xứ công nghệ:

Tự chế tạo

 

Mô tả sản phẩm

/dịch vụ:

 

Độ nhậy: 1x 10-4 emu

Từ trường: cao nhất 1,3 T

Nhiệt độ: từ 77 đến 1000 K.

Lĩnh vực ứng dụng:

Nghiên cứu tính chất từ của mẫu bột hoặc mẫu khối.

 

Ưu điểm nổi bật:

·         Được tư vấn và trợ giúp của các chuyên gia về đo từ có kinh nghiệm trên 20 năm, hệ VSM được tích hợp đầy đủ để đặc trưng các tính chất từ DC phụ thuộc từ trường, nhiệt độ và thời gian. 

 

Ảnh minh họa:

 

 

Tình trạng
ứng dụng triển khai:

Đang hoạt động tốt phục vụ cộng đồng nghiên cứu và công nghiệp.

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Vật lý vật liệu từ và siêu dẫn, nhà A2 - 207.

 

Back To Top