Thông báo tài trợ của Nippon Sheet Glass Foundation for Materials Science and Engineering - NSG Foundation

Viện Khoa học vật liệu xin gửi tới các cán bộ thông báo tài trợ nghiên cứu của Nippon Sheet Glass Foundation for Materials Science and Engineering - NSG Foundation (Nhật Bản) năm 2022 với nội dung chính như sau:
29/10/2021 - 11:14 AM 824 lượt xem

Hồ sơ đăng ký tài trợ gửi tới NSG Foundation trước ngày 15/10/2021

Viện Khoa học vật liệu xin gửi tới các cán bộ thông báo tài trợ nghiên cứu của Nippon Sheet Glass Foundation for Materials Science and Engineering - NSG Foundation (Nhật Bản) năm 2022 với nội dung chính như sau:

  1. Phạm vi tài trợ: Dự án nghiên cứu về Khoa học và công nghệ vật liệu vô cơ. Các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể được tài trợ gồm: các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về vật liệu vô định hình và tinh thể có tiềm năng ứng dụng trong quang tử, điện tử, nhiệt độ cao…
  2. Kinh phí tài trợ cho dự án nghiên cứu: 2.000 ~ 6.000 US$  thực hiện trong thời gian từ 12 đến 24 tháng (bắt đầu từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2022 hoặc tháng 12/2023).
  3. Các đề xuất viết bằng tiếng Anh theo mẫu “Application for Research Grant” kèm theo các tài liệu liên quan liệt kê trong “Check Sheet for Applying”.
  4. Hồ sơ đăng ký tài trợ gửi tới NSG Foundation trước ngày 15/10/2021.

Thông tin cụ thể đăng tải trên website: http://nsg-zaidan.or.jp/index_en.html   


Thông báo về Giải thưởng VS. Nguyễn Văn Hiệu nhân dịp 30 năm thành lập Viện Khoa học vật liệu

Viện xin thông báo cho toàn thể cán bộ viên chức về giải thưởng VS. Nguyễn Văn Hiệu nhân dịp 30 năm thành lập Viện Khoa học vật liệu 11/6/2023
Xem chi tiết

Viện Khoa học vật liệu thông báo tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ

Viện Khoa học vật liệu xin thông báo thông tin cụ thể về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến
Xem chi tiết
Viện khoa học vật liệu
  • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 37564 129
  • Email: office@ims.vast.ac.vn
  • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.