Vietnamese   English

THÔNG BÁO TUYỂN TƯ VẤN CÁ NHÂN FIRST/1.A/IMS2/C01

THÔNG BÁO TUYỂN TƯ VẤN CÁ NHÂN 

GÓI THẦU: Chuyên gia có kinh nghiệm hiểu biết về công nghệ nano, tư vấn hỗ trợ nghiên cứu phân tán vật liệu cacbon nano trong dung dịch mạ điện Niken

(FIRST/1.a/IMS2/C01)

Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhận được khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) – Ngân hàng Thế giới tài trợ kinh phí cho Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” (Dự án FIRST), và dự kiến dành một phần khoản tín dụng tài trợ để thanh toán dịch vụ cho hợp đồng tư vấn cá nhân trong nước/quốc tế thực hiện gói thầu FIRST/1.a/IMS2/C01 về việc thuê chuyên gia có kinh nghiệm hiểu biết về công nghệ nano, tư vấn hỗ trợ nghiên cứu phân tán vật liệu cacbon nano trong dung dịch mạ điện Niken cho Tiểu dự án “Nghiên cứu ứng dựng vật liệu cácbon cấu trúc nanô trong việc nâng cao các tính chất cơ học của lớp mạ điện công nghiệp” thuộc Tiểu hợp phần 1.a. của Dự án FIRST

Nội dung về mục tiêu, phạm vi công việc và yêu cầu về năng lực đối với tư vấn được mô tả chi tiết trong điều khoản tham chiếu – TOR.

Các ứng cử viên quan tâm có thể liên hệ với Nhóm triển khai thực hiện Tiểu Dự án “Nghiên cứu ứng dựng vật liệu cácbon cấu trúc nanô trong việc nâng cao các tính chất cơ học của lớp mạ điện công nghiệp” theo địa chỉ dưới đây để biết thông tin chi tiết về điều khoản tham chiếu. Các tư vấn sẽ được lựa chọn tuân thủ theo quy trình của Ngân hàng Thế giới (Hình thức tuyển tư vấn cá nhân – ICS) quy định trong tài liệu hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về Tuyển chọn và Thuê tư vấn bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA do Bên vay của Ngân hàng Thế giới, tháng 01/2011, tài liệu này có thể tìm thấy tại trang website: www.worldbank.org/procure

Các ứng cử viên quan tâm cho vị trí nêu trên có thể gửi bày tỏ quan tâm và lý lịch khoa học (CV) theo địa chỉ dưới đây trước 17h00 ngày 16/4/2019.

-   Nhóm triển khai thực hiện tiểu Dự án FIRST/1.a/IMS

-   Đại diện: TS. Bùi Hùng Thắng, Thành viên triển khai thực hiện tiểu dự án

-   Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

-   Điện thoại: (024) 37564129 – Fax: (024) 38360705

-   Email:           Thành viên triển khai thực hiện tiểu dự án: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                        Chuyên gia đấu thầu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back To Top