Vietnamese   English

Thông báo tuyển sinh Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 2 năm 2018 - Học viện KH&CN

Kính gửi cán bộ Viện Khoa học vật liệu,

Phòng Quản lý tổng hợp xin Thông báo tuyển sinh Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 2 năm 2018 - Học viện KH&CN

Thông báo chi tiết xin mời mọi người xem trong các file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

Phòng QLTH

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2018

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2018

 

Back To Top