Vietnamese   English

Thông báo tuyển tư vấn nhóm nghiên cứu gói thầu: thử nghiệm sinh học sản phẩm

THÔNG BÁO TUYỂN TƯ VẤN NHÓM NGHIÊN CỨU GÓI THẦU: THỬ NGHIỆM SINH HỌC SẢN PHẨM

(VIE1204711/Ap/001/Financing Agreement/003-W1)

Viện khoa học vật liệu đang thực hiện dự án “ứng dụng công nghệ nano để sản xuất thực phẩm chức năng (Fucoidan-Curcumin-Ginseng) nhằm ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị ung thư và thương mại hóa sản phẩm” với mã số: VIE1204711/Ap/001/Financing Agreement/003-W1.

Dự án dành một khoản kinh phí tài trợ để thanh toán dịch vụ cho hợp đồng tư vấn nhóm nghiên cứu trong nước thực hiện gói thầu thử nghiệm sinh học sản phẩm với các nội dung sau:

-         Thử nghiệm độc tính cấp.

-         Thử nghiệm độc tính bán trường diễn.

-         Thử nghiệm tế bào miễn dịch ở lá lách của những con chuột mang khối u được điều trị bằng sản phẩm.

Để thực hiện nội dung này, nhóm thực hiện dự án cần thuê nhóm chuyên gia trong lĩnh vực sinh học có kinh nghiệm để thực hiện các nội dung nêu trên.

Nội dung về mục tiêu, phạm vi công việc và yêu cầu về năng lực đối với tư vấn được mô tả chi tiết trong điều khoản tham chiếu.

Các ứng cử viên quan tâm có thể liên hệ với Nhóm triển khai thực hiện mã số: VIE1204711/Ap/001/Financing Agreement/003-W1 và gửi lý lịch khoa học (CV) theo địa chỉ dưới đây trước 17h00 ngày 25/12/2017.

-   Nhóm triển khai thực hiện Dự án:  VIE1204711/Ap/001/Financing Agreement/003-W1

-   Đại diện: TS. Hà Phương Thư, Chức vụ: Trưởng nhóm triển khai thực hiện dự án

-   Địa chỉ: Địa chỉ: Phòng 331 nhà A2, Viện Khoa học vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

-   Điện thoại: (04) 37564129 – Fax: (04) 38360705

-   Email:          Trưởng nhóm thực hiện dự án: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                

                        Chuyên gia đấu thầu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back To Top