Vietnamese   English

Các chuyên gia TICA, GIZ và TISTR Thái Lan thăm và làm việc tại Viện Khoa học vật liệu

Các chuyên gia TICA, GIZ và TISTR Thái Lan thăm và làm việc tại Viện Khoa học vật liệu

 

Trong thời gian 2010-2012, Viện Khoa học vật liệu đã thực hiện thành công dự án hợp tác quốc tế “Dịch vụ kỹ thuật tiên tiến phục vụ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) trong môt số lĩnh vực công nghiệp lựa chọn”, do GIZ và TICA Thái Lan tài trợ. Để đánh giá hiệu quả của dự án, trong các ngày 02-04/5/2018, các chuyên gia của TICA, GIZ và TISTR Thái Lan đã thăm và đánh giá sự phát triển sau dự án tại Viện Khoa học vật liệu. Đoàn đã được Viện trưởng Viện KHVL tiếp và ủy quyền cho Trung tâm Đánh giá hư hỏng vật liệu (COMFA) làm việc với đoàn. Sau khi đánh giá tại Trung tâm COMFA, đoàn đã đi thăm và đánh giá trực tiếp tại 01 công ty sử dụng dịch vụ của dự án là Công ty Sản phẩm thép Việt Nam (VSP).  

Đoàn chuyên gia đã giá đánh giá cao những nỗ lực của Viện KHVL nói chung và của Trung tâm COMFA nói riêng trong việc duy trì và phát triển các kết quả của Dự án.  Các bên cũng đã bàn đến những khả năng hợp tác trong tương lai.

Họp khai mạc

Đoàn đánh giá thăm và làm việc với Công ty Sản phẩm thép Việt Nam (VSP)

Back To Top