Vietnamese   English

Các mẫu văn bản

CÁC MẪU VĂN BẢN

  A. CÁC MẪU BIỂU VỀ THU, CHI, THANH TOÁN TÀI CHÍNH (*.DOC)

-   Bảng kê chứng từ thanh toán và hoàn ứng

-   Giấy đề nghị thanh toán tiền mặt

-   Giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt

-   Bảng kê chứng từ thanh toán và hoàn ứng (rút gọn)

-   Giấy đề nghị thanh toán bằng séc, ủy nhiệm chi

-   Giấy đề nghị tạm ứng bằng séc, ủy nhiệm chi

-   Đề nghị thay đổi dự toán năm 200... 

-   Giấy thanh toán thuê ngoài

-   Bảng thanh toán tiền làm thêm ngoài giờ

-   Bảng kê chi tiền

-   Phiếu kê mua hàng

-   Dự toán chi đoàn đi công tác nước ngoài

-   Biểu mẫu quyết toán chi đoàn đi công tác nước ngoài

B. MẪU BIỂU ĐĂNG KÝ, GIAO NỘP SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU (*.DOC)

Đăng ký kết quả nghiên cứu                     Phiếu giao nộp kết quả nghiên cứu

C. CÁC MẪU BIỂU VỀ VIỆC SỬ DỤNG HỘI TRƯỜNG (*.PDF)

   Giấy đăng ký sử dụng Hội trường

D. CÁC MẪU BIỂU LIÊN QUAN ĐẾN HỢP TÁC QUỐC TẾ (*.DOC)

Đơn xin đi nước ngoài viên chức                           - Mẫu Đơn xin đi nước ngoài - Trưởng phòng

Báo cáo kết quả đi công tác                                 - Mẫu đơn đề nghị gia hạn thời gian công tác

Báo cáo kết quả tiếp khách                                  - Giấy đề nghị đoàn vào

E. CÁC MẪU VĂN BẢN KHÁC

- Giấy đăng ký làm ngoài giờ

Back To Top