Vietnamese   English

Vật liệu hấp phụ, hệ thiết bị xử lý các kim loại nặng trong nước sinh hoạt

Vật liệu hấp phụ, hệ thiết bị xử lý các kim loại nặng trong nước sinh hoạt

Tên sản phẩm

Vật liệu hấp phụ, hệ thiết bị xử lý các kim loại nặng trong nước sinh hoạt

Mô tả sản phẩm

Vật liệu nano hấp phụ xử lý các kim loại nặng trong nước sinh hoạt với một số tính chất như sau:Hạt khô màu đen ; Kích thước hạt: 0,75mm đến 3 mm ; Dải pH hoạt động: 5,5 đến 8,5 ; Tỷ trọng: 2,5 g/cm; Nhiệt độ hoạt động: 10 đến 80oC, Hàm lượng vật liệu nano >1,5%.

Lĩnh vực ứng dụng

Xử lý các kim loại nặng trong nước như: sắt, mangan, asen,…

Ưu điểm nổi bật

+ Dễ chế tạo, có thể sản xuất trên quy mô công nghiệp

+ Hiệu quả xử lý các kim loại nặng trong nước sinh hoạt cao

+ Hệ thiết bị xử lý chứa vật liệu nano với công suất 50-100 (L/h)

 

 

 

Ảnh minh họa

vật liệu
hấp phụ và
hệ thiết bị

 

 

 

Địa chỉ liên hệ

TS. Đào Ngọc Nhiệm – P.404, Nhà B2, Viện Khoa học Vật liệu

Điện thoại : 0915417696

 

Back To Top