Vietnamese   English

Tưng bừng ngày tết thiếu nhi 1/6 tại Viện Khoa học vật liệu
Tưng bừng ngày tết thiếu nhi 1/6 tại Viện Khoa học vật liệu
Sáu nhà khoa học nữ Viện Khoa học vật liệu được trao tặng bằng khen tại Hội nghị biểu dương Nữ trí thức tiêu biểu giai đoạn 2016-2019
Sáu nhà khoa học nữ Viện Khoa học vật liệu được trao tặng bằng khen tại Hội nghị biểu dương Nữ trí thức tiêu biểu giai đoạn 2016-2019
Viện Khoa học vật liệu có một cá nhân vinh dự được nhận  Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019
Viện Khoa học vật liệu có một cá nhân vinh dự được nhận Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019
Chủ tịch Viện Khoa học vật liệu Hàn quốc (KIMS) thăm và làm việc tại Viện Khoa học vật liệu
Chủ tịch Viện Khoa học vật liệu Hàn quốc (KIMS) thăm và làm việc tại Viện Khoa học vật liệu

Hide Main content block

Back To Top