Vietnamese   English

Thông báo viết đầy đủ user name khi đăng nhập Email của Viện Khoa học vật liệu

Thông báo viết đầy đủ user name khi đăng nhập Email của Viện Khoa học vật liệu

Hiện tại máy chủ Email của Viện cập nhật phiên bản mới tăng cường bảo mật và chống spam tốt hơn. 

 

Một số cán bộ sử dụng các chương trình Email client như Microsoft Outlook sẽ gặp lỗi gõ sai mật khẩu và username khi đăng nhập, nhưng lỗi này xảy ra là do phần username không gõ đầy đủ phần đuôi @ims.vast.ac.vn (không phải lỗi do sai mật khẩu, toàn bộ email cán bộ Viện mật khẩu vẫn như cũ)

 

Đề nghị mọi người kiểm tra và điền đầy đủ phần @ims.vast.ac.vn ở phần username.

 

 

Tổ thông tin Viện cũng xin gửi lại "HƯỚNG DẪN cài đặt Email Viện KHVL chạy trên chương trình Microsoft Outlook 2010" trong file đính kèm.

 

Nếu có vấn đề cần thắc mắc thêm, mọi người liên hệ ĐT: 3.7918244  -  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Back To Top