Ban lãnh đạo viện qua các thời kỳ

08/09/2022 - 05:27 PM 4.118 lượt xem
GIAI ĐOẠN 2017-2023
Viện trưởng

PGS. TS. ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG

Phó Viện trưởng
PGS. TS. VŨ ĐÌNH LÃM
PGS. TS. HOÀNG ANH SƠN
PGS. TS. NGUYỄN THANH TÙNG
PGS. TS. TRẦN QUỐC TIẾN

 
GIAI ĐOẠN 2009-2017
Viện trưởng

GS. TS. NGUYỄN QUANG LIÊM

Phó Viện trưởng
PGS. TS. PHAN NGỌC MINH
PGS. TS. PHẠM ĐỨC THẮNG
PGS. TS. ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG
PGS. TS. PHAN TIẾN DŨNG
PGS. TS. VŨ ĐÌNH LÃM
GIAI ĐOẠN 2002-2009
Viện trưởng

GS. TSKH. NGUYỄN XUÂN PHÚC

Phó Viện trưởng 
PGS. TS. ĐỖ XUÂN THÀNH
PGS. TS. NGUYỄN VĂN TÍCH
PGS. TS. NGUYỄN QUANG LIÊM
PGS. TS. PHAN NGỌC MINH

GIAI ĐOẠN 1997-2002
Viện trưởng

GS. TS. PHAN HỒNG KHÔI

Phó Viện trưởng
PGS. TS. LƯU MINH ĐẠI
PGS. TS. HỒ SƠN LÂM
GS. TSKH. NGUYỄN XUÂN PHÚC
PGS. TS. ĐỖ XUÂN THÀNH
PGS. TSKH. NGÔ QUỐC BƯU

GIAI ĐOẠN 1993-1997
Viện trưởng

GS. VS. NGUYỄN VĂN HIỆU

Phó Viện trưởng
GS. TS. PHAN HỒNG KHÔI
PGS. TS. HỒ SƠN LÂM
GS. TSKH. VŨ XUÂN QUANG
GS.TSKH. VÕ PHIÊN
TS. NGUYỄN ĐỨC QUÝ
 

20
Viện khoa học vật liệu
  • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 37564 129
  • Email: office@ims.vast.ac.vn
  • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.