Biểu mẫu hợp tác quốc tế

04/03/2022 - 10:50 AM 2.999 lượt xem
TIÊU ĐỀ NGÀY CẬP NHẬT CÁN BỘ PHỤ TRÁCH
Mẫu danh sách tham dự hội thảo 14.02.2020 Trương Thị Phượng
Mẫu đề nghị thanh toán công tác phí 14.02.2020 Trương Thị Phượng
Mẫu đơn đề nghị đi nước ngoài 10.06.2020 Phạm Thị Huệ
Mẫu Đơn xin đi nước ngoài - Trưởng phòng 10.06.2020 Phạm Thị Huệ
Mẫu báo cáo đoàn vào 10.06.2020 Phạm Thị Huệ
Mẫu đơn xin gia hạn thời gian công tác ở nước ngoài 10.06.2020 Phạm Thị Huệ
Mẫu Báo cáo kết quả chuyến đi công tác nước ngoài 10.06.2020 Phạm Thị Huệ
Mẫu Báo cáo kết quả làm việc với đoàn khách nước ngoài 10.06.2020 Phạm Thị Huệ
 
Viện khoa học vật liệu
  • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 37564 129
  • Email: office@ims.vast.ac.vn
  • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.